Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Τυπικόν της 5ης Φεβρουαρίου 2013

Τρίτη: Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης. 
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Πολυεύκτου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
 

Ἀπόστολος:
 
Τῆς ἡμέρας· Τρίτης λα΄  ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἑβρ. ιβ΄ 25-27, ιγ΄ 22-25).
Εὐαγγέλιον: 
Ὁμοίως· Τρίτης ιδ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ·(Μᾶρκ. ι΄ 2-12).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου