Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 30, 2013

Χτύπημα στὴν οἰκογένεια. Ἀλήθεια ποῦ θὰ ἔβρισκε ἡ Νέα Τάξη καλύτερους ὑπηρέτες;Φαίνεται πὼς τὸ πρῶτο μέλημα μόλις σηκωθοῦν τὸ πρωὶ ἀπὸ τὰ «μαλακά» τους κρεβάτια ὅλοι ὅσοι σήμερα κυβερνοῦν αὐτὸν τὸν τόπο εἶναι νὰ βροῦν, συχνὰ μὲ ἄγχος καὶ ἀγωνία, τί ἄλλο θὰ πρέπει νὰ καταστρέψουν σὲ αὐτὴ τὴν χώρα ποὺ τὴν ἀπομυζοῦν μὲ ὅλα τα μέσα πρὸς χάριν τῶν ξένων ἀφεντικῶν τους. 
 
 
Οἰκονομία, ὑγεία, ἐθνικὴ ἄμυνα, παιδεία, οἱ βασικοὶ πυλῶνες λειτουργίας ἑνὸς ἔθνους ἔπρεπε νὰ διαλυθοῦν καὶ νὰ καταστραφοῦν. Ἀλλὰ δὲν ἔφταναν ὅλα αὐτά. Δὲν ἔφτανε ἡ ἀπελπισία ποὺ ἔσπειραν. Ἔπρεπε νὰ χτυπήσουν πιὸ βαθιά. Νὰ χτυπήσουν τὸ βαθὺ ριζωμένο θρησκευτικὸ αἴσθημα καὶ ὅλες ἐκεῖνες τὶς «ἀναχρονιστικὲς» ἀντιλήψεις γιὰ τὴν φύση τῆς οἰκογένειας, τὸ μοναδικὸ ἀκόμα στήριγμα ποὺ στέκεται ὀρθὸ καὶ ἀκόμα διασώζει ὅπως ὅπως τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

Αὐτὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο; Κυκλοφόρησαν τὸ παραμύθι τῆς σύγκλησης μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα. Ἔτσι, ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι ἔλυσαν, (κατέστρεψαν), ὅλα τα ἀλλά, τώρα ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιβληθεῖ, (καὶ ἂν δὲν γίνει τώρα θὰ γίνει σίγουρα ἀργότερα ἂν δὲν ἐξαφανιστοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «σωτῆρες» μᾶς ), εἶναι ἡ νομιμοποίηση τῆς παρὰ φύσης ἕξης καὶ ὅλων των διεστραμμένων ἐνστίκτων. Ἔτσι μᾶς ἔφεραν τὸ ζήτημα τῆς νομιμοποίησης τῶν ὁμοφυλόφιλων γιατί λέει μᾶς ἐπέβαλε πρόστιμα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Καὶ ξέρετε ποιὸ ἦταν αὐτὸ τὸ πρόστιμο; Πέντε χιλιαρικάκια εὐρώ.
Ἀλήθεια σίγουρα ὁ ἀξιότιμος κ Στουρνάρας θὰ λιποθύμησε μόλις τὸ πληροφορήθηκε καὶ ὅλοι οἱ «ἡμέτεροι» ἔσπευσαν ἀμέσως νὰ ἐπανορθώσουν. Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ πραγματικὰ ξεσηκώθηκαν σὲ αὐτὸν τὸν «ὑπὲρ πάντων» ἀγώνα νομιμοποίησης τῆς ψυχασθένειας, εἶναι οἱ «ἡρωικοὶ» σύντροφοι τοῦ τίποτα, ποὺ ὀνομάζετε.. Ἀριστερά. Πρῶτοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν διάλυση κάθε ἐθνικῆς ὑπόστασης. Πρῶτοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πρῶτοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν καταρράκωση ὅλων των χριστιανικῶν συμβόλων. Πρῶτοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν διαγραφὴ ὅλης της ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ γιὰ τὴν πυρπόληση, (ὄχι τῆς Σμύρνης ), τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας. Μεγάλοι «ἀγωνιστὲς» γιὰ νὰ γίνουν οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας ἕνα ἀνεμομάζωμα μιᾶς «τιουρλοῦ», (κατὰ τὸ τουρκιστί), σαλάτας, μὲ ὅλα τα ξενόφερτα μπαχαρικὰ ποὺ θὰ κάψουν τὸν «λάρυγγα» τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης. Ἀλήθεια ποῦ θὰ ἔβρισκε ἡ Νέα Τάξη καλύτερους ὑπηρέτες ;
Καὶ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ λαίλαπα ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν πιεῖ τὸ «ἀμίλητο νερὸ» καὶ προσπαθοῦν μὲ κάθε μέσο νὰ παραμένουν ἀθέατοι στὴν καταστροφὴ μὴν τυχὸν καὶ θίξουν κάτι ἀπὸ τὰ πεπραγμένα, μὴν τυχὸν καὶ θεωρηθοῦν ἐνοχλητικοί. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἵστανται σὲ ἀπόσταση μὲ τὰ μακριά τους μαῦρα ράσα καὶ παρακολουθοῦν τὶς ἐξελίξεις σὰν νὰ εἶναι ἀπὸ ἄλλο πλανήτη. Παρακολουθοῦν τὸν συνεχῆ εὐτελισμὸ ὅλων των χριστιανικῶν συμβόλων, τὴν σταδιακὴ διάλυση τοῦ ἱερατικοῦ σώματος, τὴν ἀπαξίωση κάθε ὀρθόδοξης ἔννοιας καὶ τὴν καταφορη παραβίαση ὅλων των στοιχειωδῶν δικαιωμάτων ἑνὸς ἀκέφαλου στὴν οὐσία ποιμνίου, ποὺ ἄγετε καὶ φέρετε χωρὶς τὸν ποιμένα ποὺ τοῦ ἁρμόζει.
Ἐκεῖνοι εἶναι πουλημένοι καὶ γρανάζια τῶν ξένων ἀφεντάδων τους γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πατρίδας μας. Αὐτοὶ τί εἶναι ; Ποιοὶ εἶναι οἱ διάδοχοί του Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Πέμπτου, τοῦ Χρυσοστόμου της Σμύρνης καὶ ἐκείνου τοῦ ἀείμνηστου προφήτη ἱεράρχη τῆς Φλώρινας, ποῦ κάποτε εἶχε προφητέψει ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδας θὰ εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ; Ἂν τοὺς ἔχει ἀπομένει ἀκόμα κάτι ἀπὸ τὴν βαριὰ αὐτὴ κληρονομιὰ καὶ μπροστὰ στὸ γενικὸ ὁλοκαύτωμα νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ φύγουν καὶ νὰ ἀφήσουν τὸν «βαρὺ» θρόνο τους σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκόμα ἔχουν τὴν διάθεση νὰ ἀγωνιστοῦν. Καὶ ὑπάρχουν τέτοιοι. Εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὄχι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ξένοι κατακτητές, ἡ χώρα αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ ἀκόμα παράγει ἁγιοσύνη. Καὶ αὐτὸ κανένας, ὅσο καὶ ἂν τὸ πολεμᾶ, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ καταστρέψει.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...