Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Ὁ Γέροντας Πορφύριος δὲν ἀνῆκε πουθενά. Ἀνῆκε στὴν Ἐκκλησία

                             

Ἔλεγε χαρακτηριστικά: 

“Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἄκτιστη”. Γιατί εἶναι ἄκτιστη ἡ Ἐκκλησία; 

Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρωπότης, εἶναι ὁ Θεὸς στὴν ἱστορία. 
Καὶ καλούμεθα καὶ μεῖς, οἱ πιστοί, νὰ γίνουμε ἄκτιστοι, νὰ γίνουμε μέτοχοι τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, νὰ μποῦμε μέσα στὸ μυστήριο τῆς Θεότητος, νὰ ὑπερβοῦμε τὴν κοσμικότητά μας, νὰ γίνουμε ὑπερβατικοί. Ἄκτιστη εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι αὐτὸ τὸ περνοῦσε πρακτικά. Δεχόταν ὅλους. Ἡ πόρτα του ἦταν ἀνοιχτὴ γιὰ ὅλους. Δὲν ἦταν προσωπολήπτης. Ὅποιος πήγαινε τὸν δεχόταν, ὅπου κι ἂν ἀνῆκε. 

Ὁ ἴδιος δὲν ἀνῆκε πουθενά. Ἀνῆκε στὴν Ἐκκλησία. Καὶ δεχόταν ὅλους. 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου
Πηγή: εδώ
το  είδαμε: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου