Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Να μείνουμε εδώ ...( Νώντα Σκοπετέα)


Να μείνουμε εδώ ...( Νώντα Σκοπετέα)

Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι …
Στην στιγμή που για πρώτη φορά φωταγωγήθηκε η ψυχή μας με το αναλλοίωτο το φως…
Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι …
Τότε που για ελάχιστα νοιώσαμε αγάπη αληθινή , του Σταυρωμένου την αγάπη , που χώραγε μέσα της …δήμιους και διώκτες …
Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι …
Όταν στου πετραχηλιού τα κρόσσια αφήσαμε λυτρωτικά να κυλήσουν διαμάντια καρδιοστάλαχτα , ξαναφορώντας τον χιτώνα τον πρώτο μας τον Φωτεινό…
Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι Κύριε …
κάτω απ την Θεϊκή Σου Νεφέλη που επισκιάζει του μισεμού τον φόβο , της αμαρτίας το πηχτό σκοτάδι …
᾽Εγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε ! είπες Κύριε …
κι ευχήθηκα το ταξίδι το αιώνιο του καθενός παιδιού Σου ν ΄αρχίσει μ ένα Σου πρόσταγμα ξανά , στης δικής του Μεταμόρφωσής την ιερή την ώρα … νυν απολύεις στερνά ανασαίνοντας …


To  είδαμε: εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου