Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Αγιορείτης γέροντας: τι θα σώσει την Ελλάδα!

alt
Είπε σπουδαίος αγιορείτης: 
«Την Ελλάδα θα την σώσουν, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία...».
Κάποιοι ονειρεύονται τεχνολογικές προόδους και άλλα σχετικά αλλά πλανώνται πλάνην οικτράν, αφού παγκοσμίως σύντομα θα χαθεί ο έλεγχος...
Τότε μια ντομάτα θα είναι πολυτιμότερη από ένα ...Mercedes...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου