Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Ολιγόπιστε, εις τί εδίστασας ; - Θ΄ Ματθαίου ομιλία επισκόπου Κερνίτσης Χρύσανθου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου