Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

"Η ΜΙΚΡΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ", Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΤΟ ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ.


Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο
«Το Ιερό Σαρανταλείτουργο», 
υπέρ υγείας των ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδελφών μας.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο        Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, μιὰ περίοδος ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.
       πὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου)νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά από όλα). 
Μετὰ τὶς 17 (ἢ 12) Δεκεμβρίουνηστεύουμε καὶ από τὸ ψάρι.
      νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο
      τσι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ Σαρανταλείτουργου, ἂν βεβαίως οἱ συνθῆκες στην Ενορία τὸ ἐπιτρέπουν και φυσικά πάντα καθ’ υπόδειξιν του ιερέως της. Σαρανταλείτουργο μπορούμε να ζητήσουμε από τον ιερέα μας και οποιαδήποτε άλλη περίοδο του έτους θελήσουμε, εκτός όμως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που Θείες Λειτουργίες τελούνται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές.
        τέλεση τοῦ Σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ πολὺ μεγάλη εὐλογία. Εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων Γραφῶν, γιὰ συχνότερη θεία κοινωνία, γιὰ συχνότερη συγκρότηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο
         ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προσπαθεῖστε μὲ σπουδὴ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), γιὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν δοξολογεῖτε. Διότι ὅταν συχνά ἔρχεσθε στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργεια του».
         δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν εἶναι μαγική. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
          Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε προσφέρουμε τὰ Δῶρα μας στὸ Θεό, τὸν Ἄρτο καὶ τὸν Οἶνο και όλα όσα θα χρησιμοποιηθούν από τον ιερέα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, προσευχόμενοι γιὰ ζῶντες καὶ κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ἡ μνημόνευση τῶν ονομάτων (ἀνάγνωση τῶν «Διπτύχων» από τον ιερέα) εἶναι ἔργο πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱερό, ποὺ θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ίδιους τους Αγίους Ἀποστόλους καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιάλειπτα μέσα στοὺς αἰῶνες μέχρι τις μέρες μας.
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο           Κατά την περίοδο που σε κάποιες Ενορίες τελείτε το Σαρανταλείτουργο, η καθημερινή αυτή μνημόνευση των ονομάτων είναι εφικτή, τόσο για τους ζώντες οικείους μας, μα περισσότερο για τους κεκοιμημένους, που τώρα πια δεν μπορούν να κάνουν τίποτε για τον εαυτό τους και περιμένουν από εμάς τους ζωντανούς.
           Ο Άγιος Παΐσιος, σχετικά με την ανάγκη της προσευχής για τούς κεκοιμημένους και την παράδοση του Ιερού Σαρανταλείτουργου έλεγε: «…να αφήνετε μέρος της προσευχής σας και για τούς κεκοιμημένους. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πια. Οι ζωντανοί όμως μπορούν… Να πηγαίνετε στην εκκλησία την λειτουργία σας και τα υπόλοιπα δώρα σας που χρειάζεται ο ιερέας για να τελέσει την Θεία Λειτουργία και να του δίνετε το όνομα τού κεκοιμημένου σας για να το μνημονεύσει στην προσκομιδή. Επίσης, να κάνετε μνημόσυνα και τρισάγια. Σκέτο το τρισάγιο, χωρίς Θεία Λειτουργία, είναι καλό αλλά είναι το ελάχιστο. Το μέγιστο πού μπορούμε να κάνουμε για κάποιον, είναι το Σαρανταλείτουργο και αυτό καλό θα είναι να συνοδευθεί και με ελεημοσύνη. Αν έχεις στην οικογένεια σου ένα νεκρό που η ζωή του ήταν καλή και χριστιανική, τότε να του ανάψεις ένα κερί, αν πάλι κάποιος οικείος σου νομίζεις ότι δεν είχε καλό βίο και δεν έχει παρρησία στον Θεό, τότε να τού ανάβεις μια ολόκληρη λαμπάδα από αγνό μελισσοκέρι, γιατί θα είναι σαν να του δίνεις ένα αναψυκτικό τώρα πού καίγεται από την δίψα.»
Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρανταλείτουργο            Η τέλεση του Αγίου και Ιερού Σαρανταλείτουργου προϋποθέτει την 
καθημερινή ή την όσο το δυνατόν συχνότερη  φυσική παρουσία μας στις
 Θείες Λειτουργίες που εμείς ζητήσαμε να γίνονται από τον ιερέα μας και που τελεί καθημερινά, είτε υπέρ υγείας και θείας βοηθείας των οικείων μας, είτε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων μας.
             Απαραίτητη όμως επίσης προϋπόθεση είναι και η προετοιμασία, σαφώς και του ιερέως αλλά κυρίως όλων όσων ζητούν το καθημερινό αυτό Μυστήριο της Εκκλησίας μας, την Θεία Ευχαριστία,  με νηστεία, μετάνοια, ελεημοσύνη και προσευχή. Επίσης, όπως θα καταλαβαίνεται και εσείς άλλωστε, απαραίτητη θεωρείται και η προσφορά, η δωρεά στον Ιερό Ναό της Ενορίας σας, την ημέρα κατά την οποία θα επιλέξετε, σε συνεννόηση πάντα με τον ιερέα σας, να προσφέρεται τα Τίμια Δώρα, τα οποία θα πρέπει να είναι:
* Μια χειροποίητη «λειτουργιά» (πρόσφορο) για την Προσκομιδή. 
Δύο λαμπάδες από μελισσοκέρι για την Αγία Τράπεζα.  
Θυμίαμα, καρβουνάκια, φυτιλάκια κ.τ.λ.
* Ελαιόλαδο για τα καντήλια του Ναού. 
* Κρασί ειδικό για την Θεία Κοινωνία (Νάμα)
* Το δίπτυχο με τα ονόματα σας (ζώντων & τεθνεώτων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου