Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Αλίμονο! Εγκαταλείψαμε τον Θεό και πέσαμε σε χέρια ειδωλολατρών και αθέων!

H υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου διώχνει

"κακή ενέργεια"...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου