Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

"Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΝΗΡΑ ΑΛΩΠΕΚΑ" (ΤΡΟΜΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ)


ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ !!!


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου