Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Οι Κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων!

Οι Κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων!

Τότε που έλεγε αυτά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κάποιοι Κληρικοί από το ακροατήριο δυσανασχέτησαν και είπαν: - Άγιε, μεγάλη προσβολή σε μας! 

Και ο Άγιος απάντησε: - Αμ εγώ, τί είμαι; Δεν είμαι από την ιδικήν σας τάξιν; Σας λέγω πως αυτά, μιά μέρα θα γίνουν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου