Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

"Πως γίναμε φτωχοί με τέτοια προίκα;"
"Πως γίναμε φτωχοί με τέτοια προίκα;"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου