Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Η ενανθρώπηση του Χριστού προκάλεσε σε όλους δέος…

Ἡ ὑπὲρ τῶν ἀνθρωπίνων ἁμαρτιῶν γενομένη παιώνιος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἔνσαρκος ἐπιφάνεια, πάντας μὲν ἐφόβησε, καὶ ἀνθρώπους καὶ δαίμονας· τοὺς μὲν φείδεσθαι τῆς φύσεως πείσασα, ὡς Θεῷ ἑνωθείσης· τοὺς δὲ ἀπέχεσθαι τῆς κατ᾿ αὐτῆς ἐπιβουλῆς ἀναγκάσασα, ὡς ἀναμαρτήτου λοιπὸν γενομένης· σὲ δὲ οὐδὲν τούτων ἐμάλαξεν, οὐδὲ δεδιέναι παρεσκεύασεν, οὐδὲ σωφρονεῖν ἐπαιδαγώγησεν. Εἰ τοίνυν ἄνθρωπος εἶ, τῷ προτέρῳ παιδεύθητι. Εἰ δὲ δαίμων, τῷ δευτέρῳ διδάχθητι, μὴ κατακεχρῆσθαι καλλίστῃ φύσει εἰς πάθη. Ἥξεις γὰρ εἰς κρίσιν τούτων ἁπάντων εὐθύνας ὑφέξων, καὶ τῆς μακρᾶς ἀναλγησίας μακρὸν εἰσπρα­χθησόμενος λόγον».
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Η ενανθρώπηση του Υιού του Θεού, η οποία θεράπευσε το ανθρώπινο γένος και το απήλλαξε από την αμαρτία, σε όλους προκάλεσε δέος, και σε ανθρώπους και σε δαίμονες. Τους μεν ανθρώπους έπεισε να σέβονται τη φύση τους, διότι ενώθηκε με τον Θεό· ενώ τους δαίμονες ανάγκασε να μην την επιβουλεύονται, διότι έγινε πλέον αναμάρτητη· εσένα όμως τίποτε από αυτά δεν σε συγκίνησε, ούτε σου προκάλεσε φόβο, ούτε σε δίδαξε να ζεις με σωφροσύνη. Αν λοιπόν είσαι άνθρωπος, να παραδειγματισθείς από τη στάση των ανθρώπων· αν είσαι δαίμονας, να διδαχθείς από το πάθημα των δαιμόνων, ώστε να μη διαφθείρεις την ευγενέστατη φύση με τα πάθη. Διότι θα παρουσιασθείς σε δικαστήριο για να δώσεις λόγο για όλα αυτά που κάνεις, και για να τιμωρηθείς με αιώνια τιμωρία για τη μακροχρόνια αναισθησία σου.
Αγ. Ισιδώρου Πηλουσιώτου,
Επιστολή 436: Στον Ζώσιμο, Για τη θεία επίσκεψη (PG 78, 421D-424A / ΕΠΕ 1, 390)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά