Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Oρθόδοξος Τύπος : O Πατριάρχης εργάζεται εις βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σήμερον πού  Οκουμενικός Πατριάρχης διακηρύσσει: νας Χριστός, πολλαί α σώζουσαι κκλησίαι του, πολλαί α πίστεις κ.λπ τό γιον ρος σιωπ, πρός μεγάλην κπληξιν το πιστοῦ λαο. Τήν κκλησιν, μως, διά ντίδρασιν  «Ο.Τ.» δέν τήν πευθύνει μόνον πρός τούς Καθηγουμένους καί τούς μοναχούς το γίου ρους, λλά πρός λους τούς Καθηγουμένους τν ερν Μονν τς Χώρας. Διότι πό τήν ποχήν κατά τήν ποίαν καθιερώθη καί νδρώθη μοναχισμός ες τήν κκλησίαν μας, ο μοναχοί σαν μεταξύ κείνων ο ποοι πρωταγωνίστησαν ες τούς ντιαιρετικούς γνας. ναντίον τς αρέσεως το Νεστορίου πρωταγωνίστησαν ες μέν τήν φεσον  γιος Κύριλλος λεξανδρείας, ες δέ τήν Κωνσταντινούπολιν  γκλειστος μοναχός γιος Δαλμάτιος. ναντίον τς αρέσεως το Μονοθελητισμο προεξρχεν  μοναχός γιος Μάξιμος  μολογητής. ναντίον τς αρέσεως τς εκονομαχίας προεμάχετο καί μοναχός γιος ωάννης  Δαμασκηνός. ναντίον τς εκονομαχικς αρέσεως ξηγέρθη πρτος  μοναχός γιος Θεόδωρος  Στουδίτης. ναντίον τς αρέσεως τν Παπικν Βαρλαάμ καί κινδύνου τήν μάχην δωσεν  μοναχός, ργότερον Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, γιος Γρηγόριος  Παλαμς. Σήμερον  παναίρεσις το Οκουμενισμο κατευθύνει τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, τό ποον δέν ναγνωρίζει αρέσεις, ν «βαπτίζει» κανονικάς, σωζούσας καί κατεχούσας τήν λήθειαν λας τάς αρετικάς κκλησίας. ξισώνει τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον τήν λήθειαν τς πίστεώς μας (το Χριστο, τν γ. ποστόλων καί τν γίων καί Θεοφόρων Πατέρων τς κκλησίας) μέ τό ψεδος καί τήν πλάνην το διαβόλου. Μοναδική λπίς διά νά νατραπ ατη  πολιτική εναι  καθολική ντίδρασις τόσον τν . Μονν τοῦ γίου ρους σον καί τν ερν Μονν λοκλήρου τς Χώρας.  λήθεια τς πίστεώς μας δέν μπορε νά σοπεδώνεται πό να Πατριάρχην,  ποος δέν πιστεύει ες ερούς Κανόνας,παγγέλλει ποκριτικς τό Σύμβολον τς Πίστεως, τό ποον κηρύσσει Μίαν κκλησίαν (νῶ ατός πολλάς) καί ργάζεται ες βάρος τς ρθοδόξου κκλησίας. 


O.T.” αρ. φύλ. 1988.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά