Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Ο άγιος Παΐσιος, ο π. Αναστάσιος και το μένος των θαμώνων του Φαναρίου!

. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου:

Πρὸς ἀγαπητούς ἀντιφρονούντες 
Στον απόηχο του φυλλαδίου:
«Αγ. Παΐσιος σύγχρονος ομολογητής της ΟρθοδόξουΠίστεως».

Ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος κυκλοφόρησε ἕνα φυλλάδιο μὲ τίτλο «Ἅγιος Παΐσιος, σύγχρονος ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως» (ἐδῶ)  στὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὴν ἀντι-Οἰκουμενιστικὴ ταυτότητα τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ἀλλὰ καὶ τὴν μασωνική-Οἰκουμενιστικὴ ταυτότητα τοῦ πατριάρχη Ἀθηναγόρα.Τούτη ἡ δημοσίευση, μετὰ τὴν «πανηγυρικὴ» παρουσία τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου στὴ Σουρωτή, ὅπου καὶ ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Παϊσίου, στενοχώρησε τοὺς Οἰκουμενιστές.
Διότι,
ἐνῶ τὰ εἶχαν σχεδιάσει τόσο καλά, νὰ παρουσιάσουν τὸν ἅγιο Παΐσιο ὡς «δικό» τους Ἅγιο, δημοσιεύοντας καὶ μιὰ φωτογραφία ποὺ δείχνει τὸν ἅγιο Παΐσιο νὰ στέκεται «συντετριμμένος» δίπλα σὲ ἕνα πλήρη ἱκανοποιήσεως καὶ κομπασμοῦ γιὰ τὸ κατόρθωμά του Πατριάρχη·
ἐνῶ κατάφεραν ἡ Ἡγουμένη τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Σουρωτῆς Φιλοθέη νὰ παίξει τὸ παιχνίδι τῶν Οἰκουμενιστῶν, νὰ καλέσει δηλ. τὸν κ. Βαρθολομαῖο στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου καὶ νὰ βεβαιώσει στὴν προσφώνησή της ὅτι ὁ Πατριάρχης “ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας”(!!!)·
ἐνῶ παρέστη στὴν γιορτὴ αὐτὴ ὁ λόγιος μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ποὺ στὰ γραπτὰ ἐμφανίζεται νὰ εἶναι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ στὴν πράξη σιγονταροΟικουμενιστής,
ξαφνικὰ ἔρχεται ἕνας δικός τους (διοικητικά) παπάς, νὰ τοὺς χαλάσει τὰ σχέδια καὶ νὰ τοὺς κάνει νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντα Παϊσίου εἶναι δυνατὸν καὶ νὰ μὴν ἐξυπηρετήσει (ὅπως ἤθελαν) τὰ Οἰκουμενιστικά τους σχέδια, εἶναι δυνατὸν νὰ γυρίζει μπούμερανγκ ἐναντίον τους! (Πόσο μᾶλλον ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα καὶ ἀναλάβει ἐνεργὴ δράση ἐναντίον τους ὁ Ἅγιος!).
Τοῦτο, λοιπόν, θορύβησε τοὺς Οἰκουμενιστές, καὶ ἰδίως τὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἔχει διαμηνύσει μὲ αὐστηρότητα πρὸς κάθε “ὑπήκοον” ὡς «ὑπερέχουσα ἐξουσία», ὅτι δὲν ἀνέχεται κληρικοὶ τῶν διαφόρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν νὰ ἀντιτάσσονται στὸν Οἰκουμενισμὸ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο. Μέχρι τώρα (ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες ἐξαιρέσεις) ἡ γραμμὴ αὐτὴ ἐφαρμόζεται, ὅπως βλέπουμε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα. Οἱ Ἐπίσκοποι σιωποῦν καὶ τὴν σιωπὴ αὐτὴ ἐπιβάλλουν καὶ στοὺς ὑπόλοιπους κληρικούς.
Τοῦτο φάνηκε α) μὲ τὶς ἕως τώρα καθαιρέσεις ἀντι-Οἰκουμενιστῶν κληρικῶν· β) μὲ τὴν προειδοποιητικὴ τιμωρία στὴν περίπτωση τοῦ π. Νικολάου Μανώλη, γ) μὲ τὴν μετάθεση στὴν περίπτωση τοῦ π. Ματθαίου Βουλκανέσκου στὴν Μητρόπολη Πειραιῶς, ὅπου ἡ οὐσιαστικὴ ἀντι-Οἰκουμενιστική του δράση περιορίστηκε, ἀπὸ τὴν φαινομενικὸ ἀντι-Οἰκουμενισμὸ τοῦ Πειραιῶς. δ) Μὲ τὴν προσπάθεια φίμωσης τοῦ π. Νικολάου Μανώλη διὰ τοῦ ἐν ὑποκρισίᾳ Οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου (ὁ ὁποῖος δήλωσε -ὁ ἀθεόφοβος-ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ σὲ θέματα Πίστεως: «ουδέποτε ησχολήθη με το θέμα του Οικουμενισμού, ούτε του Αντι-οικουμενισμού”!!!,ἐδῶ).
Μὲ παρόμοιο τρόπο γίνεται προσπάθεια νὰ φιμωθεῖ ὁ κατὰ διαστήματα ἐκφέρων θεολογικὸ λόγο ὑπὲρ τῆς Πίστεως π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος. Τὶς ἐπιθέσεις ἐδῶ ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικὰ καὶ ἐπιτίθεται σὲ κάθε ἀντι-Παπική καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστικὴ τοῦ π. Ἀναστασίου ἐνέργεια κάποιος θαυμαστὴς τοῦ Μάνου Χατζιδάκη καὶ τῶν Χατζιδάκιων ἐπιτευγμάτων. Ἂν τὸ κάνει λόγῳ οἰκουμενιστικῆς σύμπνοιας ἢ κατόπιν ἐντολῶν, ἂς τὸ βροῦν ὅσοι ἔχουν διασυνδέσεις!
Πρὶν ἀναφερθοῦμε στὰ συγκεκριμένα ἄρθρα του, πρέπει νὰ δοῦμε, ἂν εἶναι πραγματικὸς ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ αἱρετικοῦ γιὰ τὸν Οἰκουμενιστὴ πατριάρχη Βαρθολομαῖο (ὅσο χρειάζεται γιὰ τὴν περίπτωση), ἀφοῦ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι πολυπλόκαμος καὶ πολυδαίδαλος αἵρεση· καὶ εἶναι ἀναγκαῖο αὐτὸ γιὰ νὰ μὴ ἐκληφθῆ ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ αἱρετικοῦ ὡς ἀνυπόστατος.
Ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι αἱρετικός, διότι ἀποδέχεται ἱερωσύνη καὶ μυστήρια σὲ ἕνα παμπάλαιο αἱρετικό, τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καὶ αὐτοαποκαλεῖται ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ! Ἀποδέχεται ὡσαύτως μυστήρια καὶ σὲ Ἐκκλησίες τοῦ Π.Σ.Ε. Ὅμως ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀείποτε δέχεται καὶ ὁμολογεῖ πίστη σὲ ΜΙΑ Ἐκκλησία κι ὄχι σὲ πολλές: «Πιστεύω εἰς Μίαν …Ἐκκλησίαν»! Ὁμολογεῖ «ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» κι ὄχι πολλά: Γιὰ ὅποιον ὁμολογεῖ καὶ πιστεύει διαφορετικὰ ἀπ’ ὅ,τι ὁ Κύριος, οἱ Ἀπόστολοι, δηλ. ἡ Ἐκκλησία ἔχουν διδάξει, καὶ ἐμμένει σ’ αὐτὴ τὴν κακοδοξία, εἶναι αἱρετικός· αὐτὸν ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸν ἔχει ἤδη ἀναθεματίσει: «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω... καὶ πάλιν λέγω, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. 1, 8-9). Καὶ οἱ πιστοί, βέβαια, δὲν μποροῦν νὰ σχετίζονται μὲ ἕναν ἀναθεματισμένο ἀπὸ ἀποστολικὰ χείλη!
Ἄρα λοιπόν, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἐφ’ ὅσον ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ αἵρεση ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια, καὶ ἀρνεῖται νὰἐπανορθώσει καὶ νὰδηλώσει τὸ αὐτονόητο: ὅτι δηλαδὴ ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα «ἀδελφή», δὲν ἔχει μυστήριακαὶ ἱερωσύνη κ.λπ., τότε εἶναι φῶς-Φανάρι ὅτι ἀποδέχεται τὴν αἵρεση, ἄσχετα ἂν προφέρει τὸ ὀρθόδοξο «Πιστεύω»! Τὸ ἴδιο ἐξάλλου ἔκανε καὶ ὁ Πάπας στὸ Φανάρι: Τὸ ἀπάγγειλε «ὀρθόδοξα», χωρὶς τὸ Filioque!!!
Μ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια ὁ πατριάρχης «εὐαγγελίζηται παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα»  (κατὰ τὸν ἀπ. Παῦλο). Καὶ ὅποιος συνειδητὰ τὸν ὑποστηρίζει, αὐτὸν καὶ τὸν ὅμοιό του Ἀθηναγόρα, εἶναι τῶν ἴδιων πιστευμάτων καὶ τῆς ἴδιας καταδίκης!
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁμόφρονες, λοιπόν, τοῦ Πατριάρχη, ποὺ ἐνθουσιάζεται μὲ τὴν ἰδέα τῆς «ἀδελφῆς» Ἐκκλησίας, εἶναι καὶ ὁ κ. Παναγιώτης Ἀνδριόπουλος, ὁ ὁποῖος (ὅπως ἔχουν γράψει ἄλλοι ποὺ τὸν γνωρίζουν καλύτερα), ἐμφορεῖται ἀπὸ ἐμπάθεια πρὸς τὸν π. Ἀναστάσιο. Ὁ κ. Ἀνδριόπουλος ἔσπευσε, αὐτόκλητος(;) συνήγορος τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ του, ἐναντίον τοῦ π. Ἀναστασίου (ἐδῶ). 
Τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ π. Ἀναστασίου τὸ σχολίασε ὁ κ. Ἀνδριόπουλος (ἐδῶ)  ὑπερασπιζόμενος τοὺς κραγμένους οἰκουμενιστὲς μασώνους προπάτορες τοῦ κ. Βαρθολομαίου! (Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου: Η ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΠΟ ΚΛΗΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ».
Γράφει: «Τον καταγγέλλω δημοσίως για την σπίλωση της μνήμης των μεγάλων Πατριαρχών, Ιωακείμ Γ΄, Μελετίου Μεταξάκη και Αθηναγόρου, τους οποίους ονομάζει «μασόνους», επικαλούμενος, μάλιστα, «μασονικά περιοδικά». Επιτίθεται, φυσικά, και εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για την «συμπροσευχή» με τον Πάπα στο Φανάρι και όχι μόνο.
Καταγγέλλω τον κληρικό Αναστάσιο Γκοτσόπουλο ότι καπηλεύεται τη μνήμη του αγίου Παϊσίου για να προωθήσει τις εμμονές και ιδεοληψίες του»!
Ὁ κ. Ἀνδριόπουλος προχώρησε καὶ σὲ δεύτερη ἀνάρτηση (ἐδῶ) ἐπειδὴ πειράχτηκε ποὺ τὸ ἱστολόγιο «Παιδαγωγός» δημοσίευσε σχόλια ἐναντίον του γιὰ τὸ ἴδιο θέμα. Ἔπειτα σὲ τρίτη (ἐδῶ), σὲ τέταρτη (ἐδῶ), σὲ Πέμπτη (ἐδῶ), ἀλλὰ καὶ σὲ σχόλια μὲ ἀπειλὲς καὶ βωμολοχίες(!) στὰ ὁποῖα ἡ ἐμπάθεια καὶ ἡ κακολογία εἶναι παροῦσες!
Δὲν ἔλλειψαν, ὅμως, οἱ ὑβριστικὲς γιὰ τὸν π. Ἀναστάσιο ἐκφράσεις, καὶ ἀπὸ τὸ πατρινὸ οἰκουμενιστικὸ ἱστολόγιο«Ἀναστάσιος» ποὺ δημοσίευσε τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου μὲ τίτλο:
«Προς αγαπητούς αντιφρονούντες … Στον απόηχο του φυλλαδίου «Αγ. Παΐσιος σύγχρονος ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως».
Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε ἡ παρέμβαση στὸ ἴδιο ἱστολόγιο ἐκλεκτοῦ Λυκειάρχη τῶν Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ὅμως, ἐξέφρασε τὴν «διδασκαλία» τῶν Ἀδελφοτήτων. Ἔκανε «Πρόταση» στὸ ἱστολόγιο: νὰ παύσουμε νὰ ἀσχολούμαστε μὲ αὐτὰ τὰ ἐνοχλητικὰ θέματα ποὺ ἀνακινεῖ ὁ π. Ἀναστάσιος, περὶ τῆς ἀντι-Οἰκουμενιστικῆς προσφορᾶς τοῦ ἁγίου Παϊσίου! δηλαδή,  μὲ ἀντιπαραθέσεις γιὰ θέματα Πίστεως καὶ αἱρέσεως! Καὶ νὰ μείνουμε σὲ αὐτὰ ποὺ ὠφελοῦν τὴν ψυχή μας, νὰ μείνουμε στὴν«αναφορά περιστατικών της Αγίας βιοτής του  π.  Παΐσίου… που ο  Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος  τον είχε επισκεφθεί στο απέριττο κελλί του»!
Καὶ ὅταν κάποιοι σχολιαστὲς τὸν προκαλοῦν νὰ πάρει θέση γιὰ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σιωπᾶ!
Αὐτή, δυστυχῶς εἶναι ἡ κυριαρχοῦσα θέση, ποὺ συναντᾶ κανεὶς στὸ χῶρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὀργανώσεων. Στὰ περιοδικά τους ὑπάρχουν ἀντι-Οἰκουμενιστικὲς δημοσιεύσεις, ἀλλὰ μόνο γιὰ νὰ λένε ὅτι εἶναι «ἀντι-Οἰκουμενιστές»! Στὴν πράξη ὅμως ἀκολουθεῖται φιλο-Οἰκουμενιστικὴ τακτική! Νὰ μὴ θίξουμε τοὺς Δεσποτάδες. Ὑπακοὴ στοὺς Ἐπισκόπους… Στὸν Πατριάρχη μας! κ.λπ.
Παραθέτουμε:
α) τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου καὶ
β)  Τὴν «Πρόταση» τοῦ Λυκειάρχη καὶ ἐλάχιστα χαρακτηριστικὰ σχόλια.
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015
 π. Αναστάσιου Γκοτσόπουλου
Προς αγαπητούς αντιφρονούντες
… Στον απόηχο του φυλλαδίου «Αγ. Παΐσιος σύγχρονος ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως»

 Το φυλλάδιο «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, σύγχρονος Ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως», που εκδώσαμε με αφορμή την πρώτη πανήγυρη του Αγίου στο παρεκκλήσιο της ενορίας μας, δημιούργησε αρκετή αίσθηση και έτυχε θερμής υποδοχής αν κρίνουμε από την ανατύπωσή του και τη διανομή του σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, τις δεκάδες αναδημοσιεύσεις του σε ιστοσελίδες και ιστολόγια, τα εκατοντάδες σχόλια που αναρτήθηκαν και τις επικείμενες μεταφράσεις του σε άλλες γλώσσες.
Ασφαλώς υπήρξαν και αντιδράσεις, που επιβεβαιώνουν, αν μη τι άλλο, ότι άγγιξε τον «τύπον των ήλων» εκπληρώνοντας το σκοπό του, που, όπως σημείωνα στο εισαγωγικό σημείωμα, ήταν «με αφορμή επιστολή του ιδίου του Αγ. Παϊσίου» να τεθούν «πολύ επιγραμματικά κάποια κρίσιμα ζητήματα προς ευρύτερο πνευματικό προβληματισμό».
Ευχαριστώ πολύόλους όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην έκδοση και επανέκδοση του φυλλαδίου, στη δημοσίευση στο διαδίκτυο, στη διανομή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άγνωστο σε μένα άτομο με ενημέρωσε ότι το απέστειλε σε περισσότερες από 3.000 διευθύνσεις!). Ευχαριστώ, επίσης, όσους εξέφρασαν τη θετική τους κρίση με δημόσιο σχόλιο ή προσωπικό μήνυμα.
Ευχαριστώ, επίσης, ειλικρινά και όλους όσοι άσκησαν αυστηρή, ακόμα και σκληρή, κριτική καλοπροαίρετα ή και κακοπροαίρετα - ο Θεός μόνο ξέρει! -  διότι με το δικό τους τρόπο συνέβαλαν στον ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τα σοβαρά θέματα που έθεσε ο Άγιος Παΐσιος με την εν λόγω επιστολή και τη στάση του.
Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ ιδιαιτέρως σε όσους μου άσκησαν κριτική :
Α. Κατ’  αρχάς δεν αισθάνομαι, γιατί απλούστατα δεν είμαι, ούτε αγωνιστής, ούτε πρόμαχος της αλήθειας, ούτε εγγυητής τής πίστεως, ούτε πιστεύω ότι θα σώσω την Εκκλησία και τον κόσμο, ούτε, ούτε, ούτε … Απολύτως τίποτα απ’  αυτά!  Δεν πιστεύω, επίσης, ότι είναι δυνατόν να σταματήσουμε τον Οικουμενισμό. Ασφαλώς ΟΧΙ! Το «μυστήριο της ανομίας» που εκφράζεται σε όλη του την πληρότητα με το διαχριστιανικό και διαθρησκειακό οικουμενισμό δεν θα σταματήσει με ενέργειες ανθρώπων, όπως έχουν προφητεύσει η Αγ. Γραφή και οι Άγιοι. Ο Χριστός μας διερωτήθηκε αν, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει πίστη πάνω στη γη! Οι Άγιοι λένε ότι οι ασεβέστεροι όλων στα έσχατα θα είναι οι κληρικοί! Ο Θεός να μας ελεήσει! 
Τι κάνουμε εμείς λοιπόν; Απλώς αυτό που λέει η συνείδησή μας, αυτό που επιτάσσει το ποιμαντικό μας χρέος, αυτό που μάθαμε από τους δασκάλους μας, έτσι ώστε να ενημερώνουμε
όσους θέλουν να ακούσουν, και ίσως κάποιοι, Χάριτι Θεού, λίγοι ή πολλοί, να ξεφύγουν από τη δαιμονική σύγχυση και πλάνη.
Ας μου επιτρέψετε, όμως, και κάτι προσωπικό: Είχα την ξεχωριστή ευλογία από τον Θεό να μαθητεύσω κοντά σε σπουδαίους κατά Χάριν ανθρώπους: τον Γεώργιο Οικονόμου τον Κατηχητή (μαθητή π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου), τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο και τον Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανό, τους οποίους θαύμαζα μεταξύ πολλών άλλων για την πίστη, το πάθος και την επιμονή  για την Αλήθεια, την καθαρότητα, αλλά και το ασυμβίβαστο του αγώνα τους και την πολύ καλή τεκμηρίωση των ισχυρισμών και απόψεών τους. Ίσως κάποια απ’ αυτά τα στοιχεία να με έχουν επηρεάσει, κατά το «μ’ όποιον δάσκαλο θα κάτσεις»… Μακάρι  βέβαια να τους έμοιαζα και σε αυτά και στα λοιπά χαρίσματά τους. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη και να εύχονται και για μένα!
B. Ορισμένοι θεώρησαν τις σκέψεις μου επί της επιστολής του Αγίου Παϊσίου ιδιαίτερα αυστηρές, και παρέμειναν στην αυστηρότητα χωρίς να ασχοληθούν με την ουσία της υποθέσεως. Τους παραπέμπω στα όσα γράφει ο Άγιος στην επιστολή του, αναφερόμενος όχι στους οικουμενιστές αλλά σε όσους έχουν εκκλησιαστικό-παραδοσιακό φρόνημα και αντιδρούν στον οικουμενισμό: «Θέλουμε οἱ ἄλλοι νά ἔχουν τόν ἴδιο μέ ἐμᾶς πνευματικόν χαρακτήρα. Ὅταν κάποιος ἄλλος δέν συμφωνῇ μέ τόν χαρακτήρα μας, δηλαδή ἢ εἶναι ὀλίγον ἐπιεικής ἢ ὀλίγον ὀξύς, ἀμέσως βγάζομε τό συμπέρασμα ὅτι δέν εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος. Ὅλοι χρειάζονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὅλοι οἱ Πατέρες προσέφεραν τάς ὑπηρεσίας των εἰς Αὐτήν. Καί οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως διά τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καί τά γλυκά καί τά ξινά, καί τά πικρά ἀκόμη ραδίκια (τό καθένα ἔχει τίς δικές του οὐσίες καί βιταμίνες), ἔτσι καί διά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι. Ὁ ἕνας συμπληρώνει τόν πνευματικόν χαρακτῆρα τοῦ ἄλλου».
Για τον Άγιό μας, ο καθένας έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, αλλά ακόμα και η «πικράδα» χρειάζεται στην Εκκλησία μας! Μακάρι να ήμουν κι εγώ ένα από τα «πικρά ραδίκια» του Αγίου μας! Σκεφτείτε, όμως, αγαπητοί, μήπως ηθελημένα τονίζετε την αυστηρότητα του ύφους, λόγω του ότι αποφεύγετε να αντιμετωπίσετε την ουσία του λόγου: την ένοχη απραξία και αδιαφορία σας μπροστά στο τραγικό πρόβλημα της έκπτωσης του Οικουμενισμού από την παράδοση της Εκκλησίας μας, και την υπηρεσία του σε άνομα και αντίχριστα σχέδια.
Γ. Σε όσους έχουν αντίρρηση επί της ουσίας θα ήθελα να πω:
Αγαπητοί αντιφρονούντες,
1. Αντιλαμβάνομαι ότι σας στενοχώρησε πολύ, πάρα πολύ, ο Άγ. Παΐσιος με αυτά που καταλογίζει στον «μεγάλο» για σας Αθηναγόρα και στους ομόφρονες αυτού οικουμενιστές. Γράφει με τα ίδια του τα χέρια και ζητά, μάλιστα, να δημοσιευθεί ότι ο Αθηναγόρας και οι όμοιοί του: «αγάπησε άλλη γυναίκα, την παπική εκκλησία και αρνήθηκε την Ορθοδοξία μας»!, «Δεν έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό»!, «δεν έχουν αγαπήσει το Θεό, αλλά έχουν κοσμική αγάπη»!, «σκανδαλίζει τα μικρά και μεγάλα παιδιά» [τι λέει, αλήθεια, ο Χριστός για τους σκανδαλίζοντες τους μικρούς του μαθητές, ότι είναι “μεγάλοι” ή ότι πρέπει να …;!], «συνεταιρισμός αμαρτωλών»!, «έλλειψη σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές»!, «οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην Εκκλησία»!,«ακατανόητα και δυστυχώς βλάσφημα όσα λέει και κάνει ο Αθηναγόρας»! κ.ο.κ.
2. Και να σκεφτεί κανείς ότι ενώ ο Άγιος είναι τόσο γλυκύς, ανεκτικός και ήπιος με τους κάθε είδους  αμαρτωλούς, όχι απλώς είπε, αλλά  έγραψε και, μάλιστα, ζήτησε να δημοσιευθούν  οι ανωτέρω πολύ σκληροί, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, χαρακτηρισμοί και κρίσεις του.
Κάνω λάθος, αγαπητοί μου;
3. Σας καταλαβαίνω ότι, μη μπορώντας να καταφερθείτε κατά του Αγίου, στρέφεστε κατ’ εμού. Όπως πάντα: κανένα στοιχείο, καμία απάντηση, αλλά: πληθώρα  λεκτικών προπηλακισμών, συστάσεις για φίμωσή μου και απειλές ότι θα επιληφθεί η εκκλησιαστική δικαιοσύνη και η Ι. Σύνοδος! Συκοφαντίες μέχρι και του σημείου ότι είμαι «πράκτορας της ρωσικής εκκλησιαστικής πολιτικής» και πιθανόν «μασόνος»! Πάντα ανωνύμως - πλην μιας φαιδράς περιπτώσεως. Καθόλου πρωτότυπο! Άλλωστε, ο καθένας προσφέρει στο δημόσιο διάλογο εκ του περισσεύματος της καρδίας του! Φίλοι μου, μην ταλαιπωρείσθε, διότι δεν πτοούμαι ούτε πρόκειται να εκχωρήσω σε κανένα το θείο δώρο της ελευθερίας της σκέψεως και του λόγου όντας ασφαλώς έτοιμος να αναλάβω τις συνέπειες, αν χρειαστεί.
4. Εγώ επιμένω: Σας παρακαλώ, απαντήστε σε όσα ο Άγιος γράφει. Εμένα αφήστε με στην άκρη, μη με υπολογίζετε καθόλου!  Στις έντονες ενστάσεις, τις σοβαρές κατηγορίες και τους αυστηρότατους χαρακτηρισμούς του Αγίου απαντήστε, αν μπορείτε!
5. Και τελικά, το βασικότερο ερώτημά μου: γνωρίζετε, αγαπητοί μου, ΕΝΑΝ, μόνο ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΛΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, όπως τον ζούμε στις μέρες μας;;!
Αυτά για την ώρα.  Έχουν όμως ενδιαφέρον και άλλα κείμενα με υπογραφή του Αγίου Παϊσίου…
ΠΕΡΙ  ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
«Σκανδαλίστηκαν» ορισμένοι επειδή ένας απλός παπάς τόλμησε, να ασκήσει κριτική στον «μέγα» κατ’ αυτούς Αθηναγόρα. Παραβλέπουν ότι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος άσκησε κριτική στον Αθηναγόρα και μάλιστα ζήτησε τη δημοσίευσή της στον Ορθόδοξο Τύπο. Δυστυχώς εδώ έχουμε την απόλυτη αντιστροφή της ηθικής: ενώ για τον Άγιο ο Αθηναγόρας σκανδάλισε με τις ενέργειές του, για ορισμένους “εκκλησιαστικούς” σκανδαλίζει όποιος μιλάει για τον Αθηναγόρα!
Α. Δύο απλά ερωτήματα προς αντιφρονούντες και υπερασπιζομένους τον «μέγα» (σας λέει κάτι ότι και οι μασόνοι τον χαρακτηρίζουν «μέγα» (Πυθαγόρας 1977, τ. 5, σ. 5),  και «μεγάλο ὁραματιστή τῆς ἑνώσεως τῶν Χριστιανῶν» (Ἰλισσός, 1973, τ. 97, σ. 41);):
1. Ο Χριστός μας έδωσε τα χαρακτηριστικά του «μεγάλου»: «Ος δ’ αν ποιήση και διδάξη ούτος μέγας κληθήσεται» (Ματθ. 5, 19). Διαβάζοντας την επιστολή του Αγ. Παϊσίου συνεχίζετε να πιστεύετε ότι ο Αθηναγόρας εκπληρώνει τα κριτήρια του Ματθ. 5, 19 για να τον αποκαλείτε «μέγα»; Μήπως αντί διθυράμβων έχει ανάγκη εντονοτέρων ικετηρίων ευχών;
2. Όταν εξελέγη Πατριάρχης ο Αθηναγόρας (1948) στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν περίπου 250.000 Έλληνες με έντονη παρουσία στην οικονομική και πνευματική ζωή της Πόλεως. Το 1955 επί Πατριαρχίας του έγιναν τα περίφημα Σεπτεμβριανά, το πογκρόμ, ο αφανισμός τού ελληνισμού τής Κωνσταντινουπόλεως. Όπως αποδείχθηκε ολόκληρο το τουρκικό κράτος προετοιμαζόταν επί μακρόν εναντίον κάθε ελληνικού στοιχείου (εκκλησίες, νεκροταφεία, σπίτια, σχολεία, επιχειρήσεις, κλπ).
Αδυσώπητα τα ερωτήματα:
Πώς ο «μέγας» Αθηναγόρας δεν πήρε χαμπάρι τι σχεδίαζαν οι Τούρκοι κάτω από τη μύτη του; 
Πώς ο «μέγας» Αθηναγόρας δεν μπόρεσε με τις τόσες διασυνδέσεις και φιλίες (βλ. Τρούμαν….) να αποτρέψει το έγκλημα κατά του ποιμνίου του;
Πώς ο «μέγας» Αθηναγόρας δεν κατόρθωσε ούτε καν να  ενημερώσει τον Ελληνισμό για να προστατευθεί στοιχειωδώς και να διαφυλάξει τα κειμήλιά του; 
Πώς οι παλαιότεροι μαρτυρικοί Πατριάρχες του Γένους, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τις διασυνδέσεις τους ακόμα και στην οθωμανική Διοίκηση ενημερώνονταν και έτσι προλάβαιναν και προστάτευαν το ποίμνιό τους με φανερές και μυστικές ενέργειες; 
Και τέλος, πάλι επί του «μεγάλου» Αθηναγόρα, το 1964 δεν εκδιώχθηκαν οι υπόλοιποι Έλληνες για να παραμείνουν μετά το Κυπριακό (1974) εκεί οι σημερινοί μόλις 2.000-3.000 ;
Ο Αθηναγόρας παρέλαβε ζωντανό Ελληνισμό στην Πόλη 250.000 ψυχές και τι παρέδωσε; Αληθινά πιστεύετε, αγαπητοί, ότι ήταν «μέγας»;
Β. 1. Με το πρόβλημα της μασονικής ιδιότητας του Αθηναγόρα, αγαπητοί, πιστέψτε με, δεν ξεμπερδεύετε εύκολα, ισχυριζόμενοι τόσο επιπόλαια πως είναι ψέματα όσα γράφουν τα μασονικά περιοδικά! Πιστεύετε ότι οι μασόνοι είναι ανόητοι και επιπόλαιοι να διακινδυνεύσουν να εκτεθούν χαρακτηρίζοντας τον Αθηναγόρα μασόνο μόλις τέσσερις μήνες μετά το θάνατό του; Πέθανε στις 7.7.72  και αναφορά στη μασονική του ιδιότητα έχουμε στο Τεκτονικό Δελτίο, 1972 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), τ. 104, σ. 232 κ. εξ, όπου αναφέρονται  στο  τεκτονικό «μνημόσυνο» που τέλεσαν στις 12.10.1972 στην Αθηναϊκή Μασονική Στοά «Αρμονία»! Και είναι πάμπολλες οι αναφορές και οι λεπτομέρειες για τη μασονική του ιδιότητα! Γιατί δεν λένε, αλήθεια, ότι ήταν μασόνος και ο Πατριάρχης Δημήτριος;
Βέβαια, μου έκανε εντύπωση ότι κανένας από όσους με κατηγόρησαν για την παραπομπή σε τεκτονικά περιοδικά δεν το έκανε επωνύμως (πλην της γνωστής, φαιδράς περιπτώσεως στερουμένης αξιοπρεπείας…)! Προφανώς, αγαπητοί μου, γνωρίζετε την αλήθεια και κηδόμενοι της αξιοπρέπειάς σας κρύβεστε, διότι δεν θέλετε να εκτεθείτε! Συνετά ενεργείτε, και εκ του ασφαλούς, διότι όταν έρθουν στη δημοσιότητα και κάποια στοιχεία από μη μασονικές πηγές για τον «μέγα», πού θα κρυφτείτε για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα; Οι σχέσεις Αθηναγόρα-οικουμενισμού-μασόνων-θεοσοφιστών έχουν τραγικό ενδιαφέρον… Λίγη υπομονή ...
2. Το πρόβλημα με τη μασονική ιδιότητα του Αθηναγόρα δεν είναι τα  μασονικά περιοδικά. Και αν θέλετε, ακόμα, το κυρίως πρόβλημα δεν είναι το ότι ήταν απλά μασόνος. Το πρόβλημα είναι σοβαρότερο: ο Αθηναγόρας υπηρέτησε με συνέπεια και μαχητικότητα, όσο κανένας άλλος,  τη μασονική θρησκευτική, εκκλησιαστική πολιτική, όπως έχει καταγραφεί στα απόρρητα μασονικά κείμενα π.χ. στο Τυπικό μυήσεως στον 32ομασονικό βαθμό, όπου εκεί εκτίθεται με θαυμαστή σαφήνεια  η μασονική θρησκευτική πολιτική, που ταυτίζεται και ολοκληρώνεται με τον οικουμενισμό (βλ. αναλυτικότερα στο τελευταίο κεφάλαιο του φυλλαδίου και στα άρθρα του Μοναχού Αβερκίου). Ποιος διαφωνεί;  Ποιος έχει σοβαρό και υπεύθυνο αντίλογο;
3. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 28.11.2013 με επίσημο ανακοινωθέν Του διέψευσε ότι είναι μασόνος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Η επαινετή αυτή ενέργεια του Οικουμενικού Θρόνου καθιστά απολύτως απαραίτητη την προσφυγή τού Πατριαρχείου στις αρμόδιες Αρχές για προστασία της μνήμης τού Αθηναγόρα από τη συκοφαντία  (αν είναι συκοφαντία), ότι ήταν μασόνος, την οποία κατ’ επανάληψη έχουν διατυπώσει οι ίδιοι οι μασόνοι στα επίσημα περιοδικά τους.  Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατανοεί ότι η μομφή εναντίον του περί μασονίας έχει αντίκτυπο και στο όνομα και στη διακονία του Οικουμ. Θρόνου και για το λόγο αυτό δικαίως και λίαν επαινετώς αντέδρασε. Δεν πρέπει λοιπόν να ενεργήσει άμεσα και για την προστασία του ονόματος του πνευματικού του Πατέρα; Δεν έχει μεγαλύτερη υποχρέωση να προστατεύσει την τιμή και την υπόληψη ενός κεκοιμημένου Πρωθιεράρχου από τις συκοφαντίες των εχθρών τής Εκκλησίας μας;  Νομίζω θα συμφωνήσετε ότι δεν θα έχει κανένα νόημα μία απλή διάψευση από το Πατριαρχείο,  αλλά θα πρέπει να υποχρεωθούν οι ίδιοι οι μασόνοι από τους εν Κωνσταντινουπόλει επιγόνους τού Αθηναγόρα να επιβεβαιώσουν ή να αναιρέσουν τα όσα έχουν γράψει γι’ αυτόν.
Αγαπητοί, συγχωρέστε με για τον “σκανδαλισμό” αλλά θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια, διότι «η αλήθεια ελευθερώσει υ(η)μάς».
Πάτρα  18.7.2015
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Μια άλλη πρόταση,  Άγγελος Αντωνέλλης

 Αγαπητέ Αναστάσιε,


Σε παρακαλώ  δώσε τέλος στα σχόλια και στις πρόσφατες αναρτήσεις ''πχ προς αγαπητούςαντιφρονούντες ....κλπ'' που πλέον θεωρώ ότι δεν ωφελούν ......

Προτείνω σε όλους τους φίλους επισκέπτες να ξαναδούμε   την  ουσιαστική -βιωματική  και εμπνευσμένη ομιλία  για τον Άγιο Παΐσιο του Σεβασμιωτάτου  Μεσογαίας κ. Νικολάου που πρόσφατα εκφωνήθηκε στη Κόνιτσα .


Είμαι απόλυτα βέβαιος  ότι  ανεξαίρετα  όλοι   μας  θα ενισχυθούμε και θα χαρούμε  από την αναφορά περιστατικών της Αγίας βιοτής του  π.  Παΐσίου. Του άσημου Αγιορείτη ιερομόναχου που ο  Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος  τον είχε επισκεφθεί στο απέριττο κελλί του, το  αγιασμένο από τις ολονύκτιες έμπονες προσευχές και αγρυπνίες του...

Με εκτίμηση,

Άγγελος  Αντωνέλλης
Αναρτήθηκε από Αναστάσιος στις 4:30 π.μ. (ἐδῶ)
Σχόλια:
Ανώνυμος είπε...
Ο άγιος κε Αντωνέλη στράφηκε κατά του δαιμονοκίνητου οικουμενισμού και αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο πιστός λαός.
Γιατί να συσκοτίζουμε αυτήν την αλήθεια και πραγματικότητα; Επειδή κάποιοι θίγονται;
Όποιος θέλει μπορεί να αναγνώσει και μελετήσει την ανάρτηση στην οποία παραπέμψατε.
Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι ο άγιος δε διατύπωσε μόνο πνευματικές διδαχές που σχετίζονται με το ήθος αλλά και θέσεις που σχετίζονται με το δόγμα. Και όλος αυτός ο θόρυβος γίνεται γιατί κάποιοι αφεύκτως θίγονται.
Ανώνυμος είπε...
Όλες οι πτυχές των Αγίων μας πρέπει να φανερώνονται στους πιστούς. Και ειδικά όταν αυτές καθίστανται επίκαιρες. Θεωρείτε κ.Αντωνέλλη ότι η αντιοικουμενιστική πτυχή του Αγίου δεν ωφελεί;
Ανώνυμος είπε...
Και μετά τον κ. Μαρτίνη και π. Μεσσαλά, να και ο κ. Αντωνέλλης. Και αυτός κουβέντα δεν λέει για το φυλλάδιο αλλά συμβουλεύει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο... τυχαίο;;;
Ανώνυμος είπε...
Το θέμα δημιουργήθηκε επειδή ο παπα-Τάσος είπε αλήθειες. Και κάποιοι τσιγαρίστηκαν απ αυτές. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να αποσιωπάται η πραγματικότητα.
aggelos antonellis είπε...
« .. Οι Άγιοι του Θεού με την Αγίαν ζωήν των και με τα Άγια πρόσωπά των επιβεβαιώνουν κατά τρόπον πειστικόν και αληθινόν και όλα τα άλλα δόγματα, όπως: περί της Εκκλησίας, περί της χάριτος, περί των Αγίων μυστηρίων, περί του ανθρώπου περί της αμαρτίας, περί των ιερών λειψάνων περί των Αγίων εικόνων....
Ναι,'' οι Βίοι των Αγίων είναι η εμπειρική Δογματική, Δογματική η οποία έχει γίνει βίωμα μέσα εις την αγίαν ζωήν των Αγίων του Θεού ανθρώπων.....
Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυαρίθμους αλλά πάντοτε βεβαίους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού , αγιασμού ,μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως...».
(Ιουστ. Πόποβιτς «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος»).
Για την αντιγραφή - μεταφορά αλλά και αιτιολόγηση γιατί πρότεινα στον κ. Κωστόπουλο την εκ νέου ανάρτηση της ομιλίας του Μεσογαίας κ. Νικολάου για τον Αγ.Παΐσιο , και ο νοών νοείτω.
Άγγ. Αντωνέλλης
Ανώνυμος είπε...
Ο νοών νοείτω κ. Αντωνέλλη ότι πάλιν δεν απαντάτε στο μείζον θέμα που είναι αυτο του οικουμενισμού... γιατί άραγε;
Ανώνυμος είπε...
Ο άγιος Ιουστίνος χαρακτήρισε τον οικουμενισμό παναίρεση και καυτηρίασε την πολιτική του "μεγάλου" Αθηναγόρα. Τυχαίο;
Ανώνυμος είπε...
10:09 σε τι έφταιξε ο παπα-Τάσος; Είναι ψέμματα τα όσα είπε ή προσωπικές του εκτιμήσεις; Ας αναιρέσουν με ατράνταχτα στοιχεία τα όσα έγραψε. Το κάνουν όμως; Όχι!
Για το διχασμό δεν ευθύνεται ο παπα-Τάσος αλλά όσοι δεν είναι διατεθειμένοι να αντικρύσουν κατάματα την πικρή γι αυτούς αλήθεια.
Με την ίδια λογική να απαλείψουμε απ την εκκλησιαστική ιστορία τις μελανές σελίδες του λυσσώδους πολέμου που δέχθηκε ο ιερός Χρυσόστομος απ το τότε εκκλησιαστικό κατεστημένο!
Αγαπητέ η επίθεση στον παπα-Τάσο είναι άδικη, προσχηματική, αναίτια, κωμική και εμπαθής.
Μη βάζεις τις δύο πλευρές στο ίδιο σακκί.
Όσο για το διχασμό όταν πρόκειται για θέματα που άπτονται του δόγματος η ομολογία θα γίνεται κι ας θεωρούν κάποιοι ότι κατ αυτόν τον τρόπο επέρχεται διχασμός.
Ανώνυμος είπε...
Ο κ. Αντωνέλλης δεν γνωρίζει ότι ο όσιος Παϊσιος ήταν απλός μοναχός και όχι ιερομόναχος;
aggelos antonellis είπε...
Φίλε μου έχεις δίκιο, εκ παραδρομής μου διέφυγε, και έγραψα το (ιερό)-μόναχος.
Έτσι ο ταπεινός ασκητής μοναχός π. Παϊσιος
'' μέσω των εν χάριτι ασκήσεων των ευαγγελικών αρετών: της πίστεως και αγάπης, της προσευχής και νηστείας της ταπεινώσεως και πραότητος,της υπομονής και συγχωρήσεως,'' πραγματοποίησε την παραγγελία του Θεού: ''Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός ειμί''
Δια των ευχών του Αγίου μας μοναχού π. Παΐσίου αυτό το εύχομαι και για όλους μας
Ανώνυμος είπε...
Δε λένε να καταλάβουν μερικοί ότι άγιος Παίσιος δε σημαίνει μονάχα πνευματικές-οικοδομητικές διδαχές αλλά και έλεγχος του οικουμενισμού, των οικουμενιστών και των πρακτικών που οι τελευταίοι μετέρχονται.
το είδαμε εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου