Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Τραγικός Μητροπολίτης ταυτίζει το μέλλον του Ελληνισμού με την τύχη των τραπεζών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου