Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

"ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΕΔΙΣΤΑΣΑΣ;" (Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) - ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΛΥΠΙΟΥ ΚΑΨΑΛΙΩΤΟΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου