Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Η Πίστη ως Στήριγμα στα Γεγονότα που Έρχονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου