Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

«ΠΩΣ ΕΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΧΡΑΝΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ;» ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ! ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

«ΠΩΣ ΕΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΑΧΡΑΝΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ;»

ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

Παναγιώτατε,

.               Ἕνας ἄσημος καὶ ἀνάξιος ἐν Χριστῷ ἀδελφός Σας τολμᾶ νὰ ἀπευθύνεται πρὸς Ὑμᾶς μὲ ἀνοικτὲς διαδικασίες! Ὄχι βέβαια, ἐπειδὴ ΔΕΝ Σᾶς σέβεται, ὅπως κάποιος ἐπιπόλαια θὰ ἠδύνατο νὰ σκεφθῆ! Παίρνει τὸ θάρρος γιὰ νὰ Σᾶς μεταφέρη τὸν σκανδαλισμὸ τοῦ χριστεπωνύμου Πληρώματος ἀπὸ μία ἐνέργειά Σας, ἡ ὁποία μᾶς ἐπίκρανε πάρα πολὺ βαθειά, τοὺς ἐν ἐπιγνώσει θρησκευομένους.
.               Ἀντλοῦμε τὸ θάρρος ἀπὸ τὴν ἀρχαία ρήση, καθ’ ἣν «τὰ δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καὶ νὰ ἐλέγχωνται»! Ἔπειτα καὶ τὰ τεσσαράκοντα (40) ἔτη Ἀρχιερωσύνης περίπου, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου ἔχομεν συμπληρώσει, μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ μὴ σιωπῶμεν ὁσάκις ἡ Ὀρθοδοξία ἀδικεῖται, Ὅποιος καὶ ἂν εἶναι ὁ ἀδικῶν!
.               Ἐπὶ πλέον ἀρυόμεθα τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου μας «μὴ δότε τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ» (Ματθ. ζ´ 6).
.               Χωρὶς περιστροφὲς λόγων ἡ παρακάτω δημοσιευομένη φωτογραφία ὁμιλεῖ εὐγλώττως! Τελοῦντες τὴν ἀναίμακτον Μυσταγωγίαν φέρεσθε νὰ μεταδίδετε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας σὲ ἕνα Δημόσιο Πρόσωπο, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν ἐν γένει συμπεριφορά του χλευάζει τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, καταπατεῖ τὸν ἠθικὸν Νόμον τοῦ Εὐαγγελίου καὶ σκανδαλίζει τὸ πανελλήνιον μὲ τὴν ἄκομψον συμπεριφορά του, ἐπαίρεται ὅτι εἶναι θαυμαστὴς τῶν ἀνθρώπων τῆς Κοινωνίας τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων καὶ μιμητής των!
Δὲν ἔχετε παρατηρήσει, ὅτι στὸ αὐτί του φοράει ἕνα σκουλαρίκι, δεῖγμα τῶν ἠθικὰ ἀνωμάλων τύπων;
Δὲν ἔχετε πληροφορηθῆ, ὅτι προΐσταται τοῦ κύκλου τῶν ὁμοφυλοφίλων;
Δὲν ἔχετε ἀκούσει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς κάθε χρόνο στὸ χῶρο τῆς δημαρχιακῆς του εὐθύνης διοργανώνει παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων;
Δὲν ἔχετε σκεφθῆ, ὅτι ὁ ταλαίπωρος αὐτὸς ἄνθρωπος –ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεών του- προάγει τὴν ἀνηθικότητα;
.               Πῶς, λοιπόν, ἐτολμήσατε νὰ τοῦ μεταδώσετε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια;
.               Πῶς καὶ διατὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ συνετελέσατε εἰς τὴν χλεύην τοῦ ὑπερτάτου τῶν Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;
.               Ὑμεῖς οὐδέποτε ἀνέγνωτε τὸν λόγον τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ Ἄρτου ἐσθιέτω καὶ τοῦ Ποτηρίου πινέτω»; (Α´ Κορ. ια´ 28)
.               Οὐδέποτε διελογίσθητε τὴν περίπτωσιν τοῦ Προδότου Μαθητοῦ Ἰούδα, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐκοινώνησεν ἀναξίως, παρέδωσε τὴν καρδίαν του εἰς τὸν Διάβολον; «Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε
εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς» (Ἰωάν. ιγ´ 27).
.               Ἰδού, λοιπόν, τὰ πειστήρια τοῦ ἐγκλήματος, τὸ  ὁποῖον διεπράξατε:

Σχόλιο τῆς φωτογραφίας: Ἡ πρώτη ἐπίσημη Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία στὴ Σμύρνη ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τελέστηκε τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ἡ τελετὴ πραγματοποιήθηκε στὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, τῆς μοναδικῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησίας ποὺ παρέμεινε ὄρθια ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922 μὲ ἐντολὴ τοῦ ἴδιου του Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Στὴν πρώτη ἐπίσημη λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος μέχρι πρόσφατα λειτουργοῦσε ὡς μουσειακὸς χῶρος καὶ χῶρος ἐκδηλώσεων παρέστησαν ὅλες οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς τῆς Σμύρνης ἐνῶ κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ὁ Δήμαρχος  ………. ΠΗΓΗ: stoxos.gr

Παναγιώτατε,

.                 Πολὺ θὰ ἠθέλαμε νὰ σιωπήσουμε!  Πολὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ βγάλουμε τὸ ράσο μας καὶ νὰ καλύψουμε τὴν ἀσχήμια αὐτή!  Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ πράξουμε, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ τὰ τελευταῖα ἐτοῦτα χρόνια προβαίνετε συνεχῶς σὲ ἐκπτώσεις στὰ θέματα τῆς πίστεως!  Νὰ Σᾶς θυμίσουμε μερικά:

Ἐχαρακτηρίσατε τὸ Κοράνιον ὡς “ἅγιον” βιβλίο! «Σοῦ παραδίδω τὸ ἅγιον Κοράνιο», εἴπατε στὸν Διευθυντὴ τοῦ ἐργοστασίου τῆς Coca Cola κάπου ἐκεῖ κάτω εἰς τὴν Ἀτλάνταν τῶν Η.Π.Α!
Ἐπισκεφθήκατε ἐπισήμως τὴν Συναγωγὴν τῶν Ἑβραίων κάπου ἐκεῖ εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην!
Παρευρέθητε εἰς τὰ Ἐγκαίνια Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς εἰς τὴν Ἀνδριανούπολιν!(26.03.2015)
Εἰς τὰς σχέσεις Σας μὲ τὸν Πάπα τῆς Ρώμης πραγματοποιεῖτε ἀπαράδεκτα ἀνοίγματα.
Ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνησις, ὅπως τελικὰ διαμορφώνεται, ὑπὸ πολλῶν ἀποκαλεῖται παναίρεσις.  «Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», λέγουν!

.             Κατὰ τὴν ταπεινήν μας ἄποψιν ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω ὑπερβάσεων, παραβιάσεων, ἀνομημάτων κλπ. Ὑμῶν, τὸ σοβαρότερον εἶναι ἡ μετάδοσις τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων εἰς ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ”  ἐμπαίζει τὴν χριστιανικὴν Ἠθικήν!
.         Τὸ παράδειγμά Σας εὗρε μιμητὰς στοὺς Ἁγιορείτας Πατέρας, οἱ ὁποῖοι ὑποδέχονται μετὰ πάσης τιμῆς τὸν Σοδομίτην αὐτὸν Δήμαρχον, μάλιστα δὲ καὶ τὸν ἀνέδειξαν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου “Ἁγιορείτικη Ἑστία”!!!  Εὐτυχῶς, ὅτι δὲν ἔχει μολυνθῆ ἀκόμη τὸ σύνολον τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων!  Μία Ὁμάδα ἐξ αὐτῶν ἀπευθύνει Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα καὶ τοὺς ἀνακαλεῖ στὴν τάξη!  Τὸ παράδειγμά Σας, λοιπόν, ἐνίοτε εἶναι καταστρεπτικὸν διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν!  Παρασύρει πολλούς, ἐλαφροσυνείδητους νὰ κάνουν τὰ ἴδια καὶ χειρότερα.  Μη καταστρέφετε, λοιπόν, τὴν Ὀρθοδοξίαν, διὰ τὴν Ὁποίαν ὀφείλετε νὰ εἶσθε Προστάτης καὶ μόνον ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ!
.               Ἐπιστεγάζοντες τὸ παρὸν σημείωμά μας μὲ ὅλον τὸν ὀφειλόμενον σεβασμὸν πρὸς τὸ σεπτὸν Πρόσωπόν Σας, χρεωστικῶς Σᾶς πληροφοροῦμεν, ὅτι ὅσον τουλάχιστον ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς εὐτελεῖς καὶ ἀχρείους δούλους τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Χριστοῦ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ἡ ἀρχή, τὴν ὁποίαν Ὑμεῖς ἐφαρμόζετε: δηλ.  “ἐμπᾶτε σκύλοι ἀλέστε καὶ ἀλεστικὰ μὴ δῶστε”!

Ταπεινὰ καὶ σεβαστικὰ
πλὴν ὅμως καὶ μὲ τὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν.

+ Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Αἴγιον, 27 Ἰουλίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά