Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Η´ Ματθαίου. Μακαριστού Ιερομονάχου Θεοδώρητου. Δια χειρός Γέροντος Αλυπίου. 25.07.15

Η´ Ματθαίου. Μακαριστού Ιερομονάχου Θεοδώρητου. Δια χειρός Γέροντος Αλυπίου. 25.07.15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου