Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΗΜΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου