Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου