Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Ο γέροντας Θεόδωρος ο ασκητής, στο αγιοφάραγγο τον Ιούλιο του 2009Την ευχή του να'χομε! 
 Ιωάννης Πανταζής πολύτεκνος και θεολόγος στο 1ο Γ.Λ.Καισαριανής
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου