Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

του ύψους και του βάθους…

Ο Μακαριστός Επίσκοπος Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης συνήθιζε να λέγει: Όπου υπάρχουν μεγάλα βουνά υπάρχουν και μεγάλα βάραθρα:
Κάπως έτσι-θα μπορούσαμε να πούμε-ήταν και η ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου. Αφού ήταν αυτός, που έκαμε το μεγαλύτερο άλμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, προχωρώντας απ’ την αρχαία θρησκεία στο Χριστιανισμό. Αλλά από το άλλο μέρος έκαμε και τρομακτικά λάθη…
Σ’ αυτή την χαώδη αντίθεση αναφέρεται και το σχετικό κήρυγμα, που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου