Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Πρόγραμμα εορτασμoύ της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου Ιωακείμ του Παπουλάκη του Ιθακησίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου