Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ: Νά σωπαίνουμε στούς κινδύνους τῆς Πίστεως ἐκ τῶν αἱρέσεων;


http://3.bp.blogspot.com/_MmAnc6KADw4/SeYU6C3e5LI/AAAAAAAAAcA/PbbFnFMIrsM/s400/juda_christ.jpg

Μέγας Ἀθανάσιος:
 "Εἶναι δίκαιο νά ἀγανακτήσετε γιατί ἄν αὐτά ἀντιμετωπιστοῦν διά 
τῆς σιωπῆς θά ἐπεκταθεῖ λίγο-λίγο τό κακό καί στίς ἄλλες ἐκκλησίες
 καί θά καταντήσει ἡ διδασκαλία μας ἐμπόριο πού πωλεῖται καί ἀγοράζεται"*

Ἅγιος Κύριλλος: "...ποιός θά μπορέσει νά μᾶς σώσει κατά τήν ἡμέρα
 τῆς Κρίσεως, ἄν σιωπήσουμε, ἤ ποιά ἀπολογία θά βροῦμε ἀφοῦ τηρήσαμε
 τόσο μακροχρόνια σιωπή ἀπέναντι στούς δυσεβεῖς λόγους σου ἐναντίον 
Του;"... 
"Ὅταν ἀδικεῖται ἡ πίστις πρός τόν Θεό, ἄς παύσει ὁ σεβασμός πρός τούς
 γονεῖς ὡς ἀβάσιμος καί ἐπισφαλής, ἄς μένει δέ ἀργός ὁ νόμος τῆς
 φιλοστοργίας πρός τά τέκνα καί τούς ἀδελφούς. Ἄς εἶναι τότε λοιπόν
 γιά τούς εὐσεβεῖς τιμιώτερος ὁ θάνατος ἀπό τήν ζωή"* 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: "Ὅταν οἱ Θεῖοι νόμοι ὑβρίζονται
 καί ἐμεῖς διατελοῦμε ἐν σιγῇ καί ἀδιαφορία, τότε, ἡ κόλαση μᾶς περιμένει"*. 
  

* Ὅ.ἄ. Ἐγκύκλιος ἐπιστολή, 6, 25.
* Ἐπιστολή ιζ΄ P. G. 77, 105C-108A.
* Joaonnes ChrysostomusScr. Eccl., De Babyla contra Julianum et gentiles (2062-373).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου