Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου Ὁ πρωταγωνιστής καί οἱ δύο κομπάρσοι...


Τά δύο  θηρία τοῦ Ἀντιδίκου ἐκστρατεύουν κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας!
Οἱ μύχιες σκοπιμότητες τῆς παπικῆς θεατρικῆς παράστασης πού δόθηκε προσφάτως στή Λέσβο
Ὁ ἄθεος Τσίπρας ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἐπιδιώκει νά ἐπαναφέρει στήν Ἀθήνα καί ὄχι μόνο γιά μία νέα περιοδεία, πού πιθανόν νά συμπεριλάβει καί ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὄρος τόν νῦν Πάπα Φραγκίσκο. Σύμφωνα μάλιστα μέ πληροφορίες βρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο οἱ διαβουλεύσεις πραγματοποίησης ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στό Βατικανό-πιθανόν καί μέσα στό καλοκαίρι- κατά τήν ὁποία ὡς δῆθεν ἀνταπόδοση τῆς ἐπίσκεψης θά προσκληθεῖ ἐκ νέου ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος.
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος
Μία ἰδιότυπη νέα Σταυροφορία τῆς Δύσης καί γενικότερα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀνάλογη μ’ αὐτήν τοῦ 1204, τήν ἅλωση δηλαδή τῆς Κωνσταντινούπολης καί τή μεγάλη λεηλασία τῶν θησαυρῶν της,  βιώνει τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάδα! Στόχος ἡ πλήρης οἰκονομική, πολιτιστική καί κυρίως θρησκευτική ὑποδούλωσή της στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων τῆς λεγομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό καί προκειμένου κυρίως νά ἀλώσουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη, μᾶς ἔχουν κηρύξει ἕναν ἄτυπο ἀνελέητο πόλεμο πρός τόν εὐλογημένο αὐτό τόπο τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου, ὅπως τά κατονομάζει σέ βιβλίο του ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γένους μας! Πρόκειται γιά τόν Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ, τό θηρίο τῆς ἀσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ μέσω τῆς λαθρομετανάστευσης νά ἀλλοιώσει τή συνοχή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί γιά τόν Πάπα, τό θηρίο τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλλει τή συμπόρευση τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀληθείας!
Οἱ ἐπιδιώξεις αὐτῶν τῶν δύο θηρίων διαπιστώθηκαν προσφάτως σέ μία καλοστημένη παράσταση τοῦ Ἀντιδίκου πού πραγματοποιήθηκε στή Λέσβο. Δυστυχῶς ἡ ἀπουσία τῆς κατήχησης καί ἡ ἀπιστία πού ταλανίζει ὁμολογουμένως κλῆρο καί λαό ὁδήγησαν στήν ἀποδοχή πράξεων καί ἐνεργειῶν ἀκόμη καί ἀπό ὀρθοδόξους θρησκευτικούς ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι ἐναρμονιζόμενοι πλήρως μέ τήν ἐγκάθετη σέ στοές καί κέντρα ἀνομίας πολιτική ἐξουσία τοῦ τόπου πραγματοποιοῦν σόου ἐντυπωσιασμοῦ, τά ὁποῖα ἀποσκοποῦν μέ τό ἀζημίωτο στή ψευτο -διέγερση ἐπιφανειακῶν ἀνθρωπίνων συναισθημάτων! Ναί, τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου συνεργάστηκαν ἄψογα καί ἁρμονικά προκειμένου νά ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά τήν παρουσία τους στήν Ἑλλάδα.
Ἀπό τή μία λοιπόν ὁ Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ μέσω τῶν ἀνεξέλεγκτων στρατιῶν τῶν λαθρομεταναστῶν ὄχι μόνο μονιμοποιεῖ τήν παρουσία του σέ ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί μάλιστα μέ τή βούλα τῆς ἄθεης κυβέρνησης Τσίπρα καί τῶν λοιπῶν προβατόσχημων λύκων -ὀργάνων τῶν στοῶν τοῦ σκότους -δεξιῶν καί ἀριστερῶν- τῆς πολιτικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου ἀλλά καί ἐξαπλώνεται κατά τρόπο τέτοιο, ὥστε νά ἀνεγείρει σέ λίγα χρόνια δίπλα στούς ὀρθοδόξους ναούς καί τζαμιά πού θά ἐξισώνουν τόν Ἀντίδικο μέ τόν ἀληθινό τριαδικό Θεό. Καί τό ἀνωτέρω πλέον δέν ἀποτελεῖ κάποιο σενάριο φαντασίας τοῦ γράφοντος ἤ ἐκδήλωση θρησκευτικοῦ μίσους, ἀλλά κοινή διαπίστωση τῶν κυβερνώντων πού ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσης, πού μαστίζει τόν ἑλληνικό λαό, ἀνακοίνωσαν χωρίς ἴχνος ντροπῆς τή δημιουργία πολλῶν μουσουλμανικῶν πόλεων ἀπό τήν Κρήτη μέχρι καί τήν Μακεδονία. Ἤδη μετά τήν Ἀθήνα καί στή Θεσσαλονίκη ζητεῖται ἐπισήμως ἡ ἀνέγερση τεμένους, κάτι πού ἀναμένεται νά γίνει σέ ὅλες τίς μουσουλμανικές πόλεις πού ἀνακοίνωσε πώς θά δημιουργηθοῦν ὁ κατ’ ὄνομα ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας Π. Καμένος!!! Καί λέμε κατ’ ὄνομα γιατί στήν πράξη μέ τήν ἐκ μέρους του ἀποδοχή καί μονιμοποίηση τῶν ὀρδῶν τῶν λαθρομεταναστῶν, πού μεταξύ τῶν ἄλλων προωθεῖ συστηματικά ὁ μεγιστάνας τοῦ πλούτου Τζώρτζ Σόρος, δημιουργεῖ μία κατάσταση πού συνιστᾶ εὐθεία ἀπειλή στήν ἄμυνα τῆς χώρας... Οἱ γνωστοί ἄλλωστε οἶκοι τῆς ἀνομίας ἐγχώριοι καί ἀλλοδαποί ἔχουν ἐξαπολύσει μία μεγάλη διεθνῆ-παγκόσμια θά ὑποστηρίζαμε-  ἐκστρατεία προπαγάνδας μέ στόχο τήν ἀλλοίωση τῆς συνοχῆς τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς γηραιᾶς Ἠπείρου καί τῆς δημιουργίας πολυπολιτισμικῶν ἐλεγχόμενων ποικιλοτρόπως νέων κοινωνιῶν. Λόγω τῆς προπαγάνδας αὐτῆς ὁ λαθρομετανάστης μουσουλμάνος «βαπτίσθηκε» διά νόμων πρόσφυγας ἐνῶ τό χρῆμα πού ἄφθονα ρέει γιά τή στήριξή του προσελκύει τά κάθε λογῆς ἁρπακτικά πουλιά, πού παρουσιάζονται μέ διάφορα προσωπεῖα εἴτε ὡς μή κυβερνητικές Ὀργανώσεις (ΜΚΟ), εἴτε ὡς ἀνθρωπιστικές ὀργανώσεις στήριξης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἴτε, εἴτε, εἴτε... Ὁ κοινός νοῦς ἀντιλαμβάνεται πλέον πώς πίσω ἀπό τίς καθημερινές παραστάσεις πού δίδονται στά διάφορα κέντρα ὑποδοχῆς τους ἀπό κάθε λογῆς τυχάρπαστους πολιτικάντηδες καί ἐπιστρατευμένους ἠθοποιούς τῆς showbiz κρύβονται ποικίλες σκοπιμότητες.
Πιθανόν αὐτές ἀκριβῶς οἱ σκοπιμότητες νά παρέσυραν καί τούς δύο θρησκευτικούς  ὀρθόδοξους ἡγέτες, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ἐν γνώσει ἤ καί ἐν ἀγνοία τους, νά ἐπιστρατευθοῦν δῆθεν γιά τήν εὐαισθητοποίηση τοῦ παρουσιαζόμενου ὡς προσφυγικοῦ κατά βάση κατευθυνόμενου λαθρομεταναστευτικοῦ ζητήματος... Τό ζήτημα εἶναι ὅτι μέ τούς θεατρινισμούς αὐτούς καί τήν παρουσία τους λειτουργοῦν δυστυχῶς ὡς δούρειοι ἵπποι σέ βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας... Ἀναρωτιέμαι δέν ἀντιλαμβάνονται πώς οἱ θεατρινισμοί αὐτοί ἀποσκοποῦν στήν ἐξίσωση τῶν θυμάτων καί τῶν θυτῶν;
Τό θηρίο τῆς εὐσεβείας
Καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ μηχανισμός τοῦ ψεύδους καί τῆς διαστρέβλωσης, ὁ ὁποῖος προσωποποιεῖται ἐδῶ καί μία σχεδόν χιλιετία στό πρόσωπο τοῦ ἑκάστοτε ἐπικεφαλῆς τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Πάπα, τοῦ θηρίου τῆς εὐσεβείας κατά τόν Ἅγιο Ἀναστάσιο τόν Γόρδιο. Καί τό θηρίο αὐτό συνοδεύεται ἀπό τήν ψευτο-εὐσέβεια γιά νά ἐξαπατήσει στό ὄνομα τῆς κατά κόσμον ἐπικράτησής του (βλ. κοσμοκρατορίας του) πού διακαῶς πρεσβεύει. Δέν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι ἄν καί δέν ὑποχώρησε οὔτε σπιθαμή ἀπό τίς θεολογικές του ἀνοησίες καί  διαστρεβλώσεις, τό θηρίο αὐτό κατάφερε νά ἐπιβληθεῖ, νά ἀναγνωρίζεται καί νά ἀποκαλεῖται ὡς ἰσότιμη Ἐκκλησία μέ τήν Ὀρθόδοξη. Καί μάλιστα ὁ αἱρεσιάρχης ἐπικεφαλῆς τοῦ θεομίσητου Παπισμοῦ κατάφερε νά προσφωνεῖται καί ἀπό Ὀρθοδόξους ἡγέτες ὡς «ἁγιώτατος»!!! Τό ἐκκλησιαστικό δόγμα Τρούμαν ἄλλωστε γιά τήν Ἑλλάδα καί τή Βαλκανική Χερσόνησο, τό ὁποῖο ἐφαρμόστηκε καί ὑλοποιήθηκε σέ πρώτη φάση ἀπό τόν Τέκτονα-Μασῶνο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρα καί ὑλοποιεῖται ἀπό τούς συνεχιστές-διαδόχους τοῦ ἔργου του ἀποσκοποῦσε καί ἀποσκοπεῖ στό νά ἐνισχύσει τήν παρουσία τοῦ θηρίου τῆς εὐσεβείας μέ διάφορα προσχήματα, ἀκόμη καί μέ ἀστείους ψευτο-θεολογικούς διαλόγους στήν Ἀνατολή.  Τό θηρίο αὐτό τῆς εὐσεβείας, ὁ θεομίσητος Παπισμός ἐκτός τῆς διαρκοῦς χοάνης τῆς κολάσεως πού ἔχει καθιερώσει καί ἐπιφυλάσσει γιά τούς ὀπαδούς του, ἀποδεχόμενος στίς τάξεις του ἀκόμη καί μάγους καρδινάλιους καί ἱερωμένους ἀλλά καί τῶν διαβρωτικῶν τάσεων διάλυσης τῆς χριστιανοσύνης πού προκάλεσε ἰδιαίτερα στή Δύση, ἔχει καταφέρει νά ἐλέγχει μέσω πολλῶν ὀργανώσεων (ναΐτες ἱππότες, τάγματα Ἰησουϊτῶν, opus dei, καί τή βλάσφημη πρός τό Ἅγιο Πνεῦμα τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ) ὁλόκληρο τόν τραπεζικό μηχανισμό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας. Καί ὡς ἐκ τούτου μέσω τοῦ μηχανισμοῦ αὐτοῦ ἐπιβάλλει τήν παρουσία του ποικιλοτρόπως μέ ἕνα ἀνθρωπιστικό δῆθεν προσωπεῖο καί στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή! Νά γιατί ὁ ἑκάστοτε ἐπικεφαλῆς τοῦ Παπισμοῦ ἐπιδιώκει τίς τακτικές ἐπισκέψεις σέ τόπους καί μέρη ἀπό τά ὁποία ἐκδιώχθηκε κατά τό παρελθόν κακήν-κακῶς. Στήν οὐσία οἱ ἐπισκέψεις αὐτές  δύνανται νά λογισθοῦν ὡς νέες ἰδιότυπες σταυροφορίες, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν πίσω τους μόνο λεηλασίες καί καταστροφές. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ γνωστή ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «τόν πάπα νά καταρᾶστε» πρός τούς χριστιανούς.
Νά λοιπόν γιατί οἱ Ἕλληνες πολιτικοί καί κυρίως ὅσοι ἐπιδιώκουν νά εἶναι πρωταγωνιστές τοῦ πολιτικοῦ καί θρησκευτικοῦ  βίου τῆς χώρας ἐξαναγκάζονται στήν κυριολεξία  νά πραγματοποιήσουν εἴτε ὡς ἀρχηγοί κόμματος, εἴτε ὡς ἐπίδοξοι νέοι πρωθυπουργοί, ἀκόμη καί ἐπίδοξοι γιά ἀρχιεπισκοπικούς καί πατριαρχικούς θρόνους ταξίδια –ἐπίσημα ἤ ἀνεπίσημα- στά παπικά «ἄβατα» καί νά προσκυνήσουν κατά τρόπον τινά τήν παντόφλα τοῦ Πάπα, ὡς ἔνδειξη ὑποταγῆς τοῦ ἀδυνάτου στόν ἰσχυρό κοσμοκράτορα τῆς γῆς. Καί μόνο ἡ ἐξευτελιστική παρουσία κατά τήν ταπεινή μου γνώμη στόν κατ’ ἐξοχήν ἐκφραστή τοῦ κοσμοκράτορα Ἀντιδίκου νοεῖται γιά τούς ἀνόητους αὐτούς πολιτικούς καί θρησκευτικούς ταγούς ὡς εἴσοδος στήν πολιτική ἤ θρησκευτική ἐλίτ τῆς παγκόσμιας σκηνῆς. Ἐνθυμοῦμαι τό σχόλιο ἑνός Ἁγιορείτη μοναχοῦ ὅταν ὁ νῦν ἄθεος πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξης Τσίπρας ἐπισκέφθηκε ἀνεπίσημα τόν νῦν Πάπα Φραγκίσκο, ὡς ἀρχηγός τότε τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. «Πῆγε γιά νά ἀποσπάσει τήν εὔνοια τοῦ Πάπα, ὥστε νά τόν ἀποδεχθοῦν στά εὐρωπαϊκά σαλόνια γιά νά χρησθεῖ αὔριο-μεθαύριο ὡς πρωθυπουργός» σχολίασε! Καί δέν ἔπεσε ἔξω, ἀφοῦ ὁ ἄθεος Τσίπρας ἔχει ἀναπτύξει μία ἰδιότυπη σχέση, κάτι πού ἐφάνη πολλές φορές μέ τελευταία τήν πρόσφατη συνάντηση πού εἶχαν στή Λέσβο... κατά τή δῆθεν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης πού τοῦ ἀπηύθυναν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Καί ἀναφέρομαι καί στούς δύο γιατί ἀκόμη ἐρίζουν (!!!) γιά τό ποιός εἶχε τήν πρωτοβουλία νά προσκαλέσει τό θηρίο τῆς εὐσεβείας τοῦ Ἀντιδίκου στή Λέσβο.
Νέα πρόσκληση
Δέν ἔφθανε ὅμως μόνο αὐτό ἀλλά ὅπως μαθαίνουμε ὁ ἄθεος Τσίπρας ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἐπιδιώκει νά ἐπαναφέρει στήν Ἀθήνα καί ὄχι μόνο γιά μία νέα περιοδεία, πού πιθανόν νά συμπεριλάβει καί ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὅρος τόν νῦν Πάπα. Σύμφωνα μάλιστα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες βρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο οἱ διαβουλεύσεις πραγματοποίησης ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στό Βατικανό -πιθανόν καί μέσα στό καλοκαίρι- κατά τήν ὁποία ὡς δῆθεν ἀνταπόδοση τῆς ἐπίσκεψης του θά προσκληθεῖ ἐκ νέου ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος στἠν Ἑλλάδα.
Ἡ θεατρική τραγικο-κωμωδία τῆς Λέσβου
Γιά νά ἔρθουμε τώρα καί στό σχολιασμό τῆς θεατρικῆς θρησκευτικό-πολιτικῆς παράστασης πού δόθηκε ἀπό τόν κατ’ ἐξοχήν θεατρίνο Πάπα Φραγκίσκο! Καί λέμε θεατρίνο γιατί κατά τό παράδειγμα τῶν πολιτικῶν ἔχει προσλάβει, ὅπως ἔχει γίνει γνωστό  εἰδικό συνεργεῖο συμβούλων (image makers), οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναλάβει μέ τό ἀζημίωτο νά τοῦ δημιουργήσουν τήν εἰκόνα τοῦ ταπεινοῦ, τοῦ ἁπλοῦ, τοῦ προσιτοῦ κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο νοιάζεται ἀλλά ἡγεῖται καί τῆς προστασίας τοῦ ἀδυνάτου καί τοῦ ἐμπερίστατου ἀνθρώπου...  Ἔτσι στό πλαίσιο τοῦ μεγαλείου τοῦ φαρισαϊσμοῦ καί τῆς ὑποκρισίας τόν εἴδαμε νά χαμογελάει διακριτικά, ὅταν ἔπρεπε καί ἐκεῖ πού ἔπρεπε, νά φιλᾶ τό χέρι γυναικῶν καί νά χαϊδεύει στό κεφάλι παιδιά, νά παίρνει μαζί του 12 λαθρομετανάστες σέ ἀντιστοιχία μέ τούς δώδεκα μαθητές τοῦ Χριστοῦ... Καί ταυτόχρονα νά προπορεύεται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τοῦ ἀμήχανου –ἀπροετοίμαστου παντελῶς γιά τούς θεατρινισμούς αὐτούς Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος γιά μία ἀκόμη φορά ἀρκέστηκε στό γνωστό καί ἀρεστό σ’ αὐτόν ρόλο τοῦ κομπάρσου. Μόνο καί μόνο ἡ συνοδεία 200 δημοσιογράφων τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καθώς καί ἡ προβολή παγκοσμίως μέ τοῦ ἐλεγχόμενου ἀπό τούς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας μηχανισμοῦ τῶν ΜΜΕ ἀρκοῦσε γιά νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ἡγέτες, ὡς ἀναγνωρίσιμοι διεθνῶς... Μάλιστα ἄν αὐτή ἡ ἀναγνώριση συνοδευτεῖ καί μέ τήν ἐκπόνηση κοινῶν οἰκονομικῶν προγραμμάτων ἀπό τήν Ε.Ε. καί τίς ΗΠΑ τότε θά εἶναι ὅλοι λίαν εὐχαριστημένοι. Ἄλλωστε γι’ αὐτό τό λόγο διακρίναμε στίς συνοδεῖες τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν καί στελέχη τους πού δραστηριοποιοῦνται εἴτε ὡς ἐπικεφαλῆς, εἴτε ὡς ἐνδιάμεσοι κρίκοι στίς «ἐκκλησιαστικές» μή κυβερνητικές ὀργανώσεις, πού λειτουργοῦν ὡς ...ὑπερενορίες πού καλύπτουν ὁλόκληρες ἐκκλησιαστικές δικαιοδοσίες! Μέ τό πού ἔσβησαν λοιπόν τά φῶτα τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς  τραγικο-κωμωδίας τοῦ θηρίου τῆς εὐσεβείας τώρα πιθανόν ὅλοι νά ἀσχολοῦνται μέ τή μέτρηση τῶν εἰσπράξεων. Θοῦ Κύριε φυλακήν τῷ στόματί μου!
    


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά