Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ! Δείτε την "ένωση" στην πράξη μὲ φωτογραφίες-βίντεο!

Ἡ "ἕνωση" ποὺ ἔγινε ἀλλὰ δὲν ἔγινε, ποὺ γίνεται ἀλλὰ θὰ γίνει, ποὺ οἱ
 ὑπεύθυνοι Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὴν βλέπουν καὶ ποὺ
 τελικὰ θὰ ἐπισημοποιηθεῖ στὴν "Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο" τῆς Κρήτης 
(ἀσφαλῶς μὲ σιβυλλικὲς διατυπώσεις καὶ 
θεολογικὰ διφορούμενες προτάσεις)! Τὴν ὁποία "ἕνωση" καὶ πάλι οἱ
 ἀντι-Οἰκουμενιστὲς 
Ποιμένες -ὅπως ἤδη μᾶς ἔχουν "πείσει"-  θὰ παρακάμψουν, συνεχίζοντας
 νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς ἀκοινώνητους!
Δεῖτε τὴν "ἕνωση" στὴν πράξη μὲ φωτογραφίες ἀπὸ βίντεο στὴ Γερμανία.
Εἶναι δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ὑπάρχουν καὶ μακάρι νὰ εἴχαμε χρόνο νὰ τὰ
 παρουσιάσουμε, μήπως καὶ κάποιοι Ποιμένες καὶ πιστοί, ἐπιτέλους ξυπνήσουν!
Στὸ πρῶτο βίντεο (ἐδῶΠαπικοί, Προτεστάντες καὶ Ὀρθόδοξοι σὲ 
μιὰ ἐμετικὴ "ἱερὴ" ἀκολουθία τῆς Νέας «ἐκκλησίας τῶν πονηρευομένων».
 Πρόκειται γιὰ τὸν κύριο ἑορτασμὸ στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ τοῦ Brühe.
Ἐκεῖ Ἐπίσκοπος, ἱερεῖς, Καρδινάλιοι, 
Προτεστάντες ἱερωμένοι καὶ ἱέρειες, 
μοναχὲς καὶ πιστοί, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙψέλνουν,
 ἀπευθύνουν δεήσεις, κηρύττουν, παίζουν
 διάφορα ὄργανα, τραγουδοῦν, χορεύουν,
 εὐλογοῦν καὶ εὐλογοῦνται, 
συμψάλλουν καὶ ἀπαντοῦν στὶς
 εὐχὲς τῶν «Ποιμένων» (ὀρθόδοξων καὶ αἱρετικῶν) μὲ κάποια Οἰκουμενιστικὰ «ἀμήν»!
 Κι ὅλα αὐτὰ μὲ ντεκὸρ στὸ τέμπλο τὸν Κύριο, τὴν Θεοτόκο, τοὺς Ἁγίους οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν αὐτὲς τὶς συγκρητιστικὲς καὶ βλάσφημες τελετές καὶ ἱεροτελεστίες.

Κύριος πρωταγωνιστὴς ὁ 
«ὀρθόδοξος» Μητροπολίτης
 Γερμανίας Αὐγουστῖνος, 
ὁ ἱερέας Μύρων Κων. καὶ 
οἱ ἱερωμένοι (ἀρσενικοὶ καὶ
 θηλυκοί) τῶν αἱρετικῶν!
Θύματα οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί,
 ποὺ ἀντὶ ποιμένων 
καθοδηγοῦνται ἀπὸ 
προβατόσχημους λύκους,
 οἱ δῆθεν δὲ ὀρθόδοξοι Ποιμένες ὅπου γῆς τοὺς ἔχουν ἐγκαταλείψει στην
 πλάνη καὶ τὴν ἄγνοια, ἀρνούμενοι νὰ κατονομάσουν τοὺς ψευδοποιμένες, 
 νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιὰ νὰ μὴ 
χάσουν τὴν εὔνοια τῶν αἱρετικῶν, τὴν ἄνεση νὰ κάνουν τὸν χαρτοπόλεμο 
χωρὶς νὰ διώκονται ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες!
Στό δεύτερο βίντεο (ἐδῶ
μᾶς παρουσιάζει μιὰ Οἰκουμενιστικὴ
 Λειτουργία σὲ Παπικὸ ναό,
 γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησιῶν. Ὁ «ὀρθόδοξος» 
Ποιμένας (ἀργότερα καὶ ὁ
 ἑτερόδοξος -φΩΤΟ) 
καλεῖ τοὺς ὀρθόδοξους 
πιστούς, τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες νὰ ποῦν τὸ «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»
 καὶ στὴ συνέχεια ψάλει ὁ ὀρθόδοξος χορὸς ἱεροψαλτῶν τοῦ
 ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ στὰ ἑλληνικά.
 Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος κάνει κήρυγμα, στὸ ὁποῖο
μεταξὺ ἄλλων λέγει ὅτι: ἂν κι ἐδῶ παρευρισκόμαστε ἄνθρωποι ἀπὸ
 διάφορες χῶρες καὶ δόγματα, πιστεύω, ὅμως, πὼς ὅλους μᾶς ἑνώνει
 ὁ ἴδιος Θεός!
Συνεχίζεται ἡ «Λειτουργία» μὲ κηρύγματα Παπικῶν, Προτεσταντῶν, 
ἐνῶ ἐνδιάμεσα ψάλουν, τραγουδοῦν, χορεύουν οἱ «πιστοί» τῶν διαφόρων
 δογμάτων!

Ἡ «νέα ἐκκλησία» εἶναι ἐδῶ, ἀλλὰ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες

τὴν ἀναζητοῦν ἀλλοῦ!

                                                                                                                                                         Η ΟικουμενιστικήΛειτουργία σε Παπικό ναό!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου