Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Πηγή: https://pmgrigorios.wordpress.com/


images4

Mελέτη  Ιερομονάχου  Γρηγορίου  Ζιώγου
 Κανών Αποστολικός 46:
Όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ήθελεν αποδεχθή ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών, ο τοιούτος προτάζομεν  να καθαιρεθεί. Επειδή ποίαν συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολον;   Ή πιστός μετά του απίστου;
σ.σ. Ποιός θα τους καθαιρέσει αδελφέ; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου