Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Statement by the President Obama on the Occasion of Orthodox Easter

US President Barack Obama in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA. EPA, JIM LO SCALZO

THE WHITE HOUSE Office of the Press Secretary 
April 29, 2016


 Michelle and I extend our best wishes to members of the Orthodox Christian community here in America and around the world as they observe Holy Friday and the Feast of the Resurrection. For Orthodox Christians, this is a time to remember the sacrifice of Jesus Christ, to rejoice in the victory of the Resurrection and to be transformed by the renewing of our minds in accordance with God’s will. 

We lift up in prayer the members of the Orthodox community who have been persecuted for their faith and subjected to unspeakable acts of violence, and we seek the release of those who have been kidnapped. 

  We remember those who have been driven from their homelands and who have seen their religious institutions desecrated or destroyed.  And we stand in solidarity with Orthodox Christians and people of all faiths, and pledge to continue our work to ensure that all people are able to live in peace, justice, and freedom. 

During this season of hope, we remember that the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.  We wish all who celebrate a blessed Easter.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου