Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Αν όλοι είμαστε Χριστιανοί, τότε ποιοι είναι οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ;;;το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου