Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, Ιουνίου 03, 2016

Πρός τούς Ἱεράρχες μας γιά τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο! Ζητᾶμε νά καταδικάσετε Συνοδικά καί τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ καί τήν ΜΑΣΟΝΙΑ! (Φωτό)


Πρός τούς Ἱεράρχες μας
γιά τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο!
 Ζητᾶμε νά καταδικάσετε Συνοδικά
καί τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
καί τήν ΜΑΣΟΝΙΑ!
(Φωτό)

https://ellinikaneagr.files.wordpress.com/2014/06/91488-image00.jpg 
 Ἡ βάρκα μπάζει ἀπό δύο πλευρές καί ὄχι μόνο ἀπό μία!

Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι,
γιατί δέν θέσατε ὡς θέματα τῆς ἐπερχομένης Συνόδου:

http://www.manager.bg/sites/default/files/mainimages/shrugQuestionMark.jpg1. Τήν καταδίκη τῆς Παναίρεσης 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί Πανθρησκείας
 τοῦ Ἀντιχρίστου;
καί
2. Τήν Συνοδική καταδίκη τῆς αἵρεσης
 τῆς Μασονίας;

...
  Εἶναι δύο εὔλογα ἐρωτήματα πού τίθενται, 
τήν στιγμή πού μετά ἀπό τόσους αἰῶνες συνέρχεται Σύνοδος!

Ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δρᾶ ἐξαπλωτικά καί σαρωτικά ἐδῶ
 καί δεκαετίες, ἀπό τόν περασμένο αἰῶνα (20ο), ἐνῶ ἡ Μασονία μαστίζει 
μέσα κι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, σέ Χριστιανούς καί κοσμικούς, σέ Ἑλλάδα 
καί παγκοσμίως, ἐδῶ καί κάποιους αἰῶνες, εἰδικά μετά τόν 18ο. 

Ὅλοι οἱ πιστοί ἀποροῦμε ΓΙΑΤΙ ἐνῶ ὑπάρχει τέτοια
 εὐκαιρία-πραγματοποίησης τῆς Συνόδου-τά δύο αὐτά σοῦπερ 
θέματα, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ καί ΜΑΣΟΝΙΑΣ, ὄχι μόνο δέν τίθενται
ἐπί τάπητος γιά ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ἀλλά κακοδιαχειρίζονται 
ὑπό τῶν Ἱεραρχῶν μαςὡς ἑξῆς:
α) Γιά τό ἕνα (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ) ὑπάρχει θετική διάθεση (βλέπε:
 "σχέση μέ ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", "σχέση μέ τόν
 σύγχρονο κόσμο" καί θεματικοί παράγραφοι γιά τό Π.Σ.Ε.)!
β) Γιά τό ἄλλο (ΜΑΣΟΝΙΑ) ὑπάρχει νεκρική σιγή (συναφής
 μέ τόν μασονικό "ὅρκο σιωπῆς"...)!

Ὅταν κάτι δέν τό καταδικάζουμε, δύο τινά συμβαίνουν: 

1. Εἴτε σιωποῦμε ἔνοχα ἀπό φόβο.
Ἡ δειλία δέν χωρεῖ σέ Ὀρθόδοξο Χριστιανό, εἰδικά σέ Ἐπίσκοπο 
(ἐπί σκοπιᾶς) πού ἔχει ὁρισθεῖ ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά φυλάγει 
τά πρόβατα καί τά δόγματα τῆς Πίστεως ἀπό τούς λύκους, 
ὡς πολυόμματο Χερουβείμ·
"τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι 
καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς 
ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ,
 ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος" (Ἀποκ. 21, 8).
2. Εἴτε σιωποῦμε ἐπειδή  εἴμαστε αὐτό πού δέν θέλουμε εὐθέως, 
καθαρά καί ξάστερα νά τό καταδικάσουμε. 
Δηλαδή Οἰκουμενιστές καί Μασόνοι!

http://www.makeleio.gr/images/2013/Maios/papades-masonoi.JPG

http://tsoutsouneros.arvanitis.eu/wp-content/uploads/PATRICK-REA-%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%9D-%CE%9D%CE%91%CE%AA%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3.jpg
http://apollonios.pblogs.gr/2013/04/oi-masonoi-na-tes-ippotes-kai-oi-ippokomoi-orthodoxoi-rasoforoi-.html

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw_fnUEAgNwULdTUiREWqguU9TPSG9WodhJ6PATNDDUl4lRVnD6wPs0IsNbLlz_qdJKk_se3OqYKrUF92n06XR5J7K2xiq__LhVmOEWgTrMbMiE87TV-AqFybWX-_-63rH0HIWlBStWu4u/s1600/patr_4.jpghttp://www.pentapostagma.gr/2013/04/patriarxeis-bartholomaios-arxiepiskopos-athinon-fwtografies-me-masonous.html


https://lh5.googleusercontent.com/mNAxyqWQP80X026Ct8epz_qKbyC1OPRvZOW5hhrO3Mm2JWIK7aQ0itpEfHxgO-KYnRA44l-C4MxI8HzAhyrmXWK5mVSHSQOYhelM9l5QIgQGOD7_UpsBnj0Ybmdb7Ai55jJjdyGYAEJYA2gX
https://katanixis.blogspot.gr/2015/10/blog-post_41.html

 
 Ναΐτης Μασόνος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο
https://katanixis.blogspot.gr/2015/10/blog-post_41.html


https://makedonomaxos.files.wordpress.com/2012/11/cebcceb1cf83cf8ccebdcebfceb9-cebaceb1ceb9-cf81cebfceb4cf8ccf83cf84ceb1cf85cf81cebfceb9-cf80ceb1cf80cebfcf8dcebbceb9ceb1cf82-cebaceb1.jpg
 https://makedonomaxos.wordpress.com/2012/11/05/%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1/

4(8)http://monidadias-news.blogspot.gr/2015/08/blog-post_39.html

Ἦλθε ὁ κόμπος στό χτένι!
Ἀποδεῖξτε μας ὅτι δέν εἶσθε δειλοί, Οἰκουμενιστές καί 
Μασόνοι, ἐμμένοντας ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", 
ἐπικυρώντοντας ΟΛΑ ὅσα ἐδογμάτισαν καί ἀποφάσισαν οἱ
 προηγούμενες Σύνοδοι (συμπεριλαμβανομένων τῆς 8ης 
τοῦ Μ. Φωτίου καί τῆς 9ης τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου
 τοῦ Παλαμᾶ), καταδικάζοντας ὄχι μόνο τόν Οἰκουμενισμό, ἀλλά 
 καί τήν Μασονία, εἰδάλλως παραιτηθεῖτε ἀπό τό ἐκ Θεοῦ 
ἐνεπιστευμένο σέ Ὑμᾶς ἀξίωμα (ἡ λέξη ἀξίωμα ἔχει ρίζα τό οὐσιαστικό:
 ΑΞΙΑ καί τό ρῆμα: ΑΞΙΖΩ) ἐδῶ καί τώρα, γιά νά ἀναλάβουν 
γνήσιοι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ.

https://i2.wp.com/www.egolpion.com/img/newage/masonic-eye_1.jpg
Μάτια δέν ἔχουν μόνο οἱ "παντεπόπται" 
"πιστοί" τοῦ Μ.Α.Τ.Σ., ἀλλά καί τά ἔλλογα 
πρόβατα
 καί βεβαίως ὁ Ὕψιστος, Πανταχοῦ Παρών 
καί μόνος Ἀληθινος Θεός πού
 μᾶς βλέπει ὅλους.


«Ἐκ τοῦ καρποῦ τό δένδρον γιγνώσκεται»
(Ματθ. ιβ' 33).
Καί νά κρυφθεῖ γιά λίγο τό δένδρο, ὁ καρπός τό προδίδει.Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...