Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Μεταμόρφωση και παραμορφώσεις…

Στις 6 Αυγούστου η Εκκλησία υψώνει μπροστά μας έναν αδιάψευστο καθρέφτη.
Έτσι ώστε να δούμε και μέσα σ’ αυτόν τον καθρέφτη σε ποιο βαθμό έχουμε μεταμορφωθεί ή μήπως κατατρυχόμαστε από μυριάδες μεταμορφώσεις και σαν άτομα και σαν κοινωνία…Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου