Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Τυπικόν της 10ης Ἰουνίου 2013

Δευτέρα: Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης. 
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Τιμοθέου, Ἐπισκόπου Προύσης. 
Θεοφάνους καί Πανσέμνης Ὁσίων.
 
    
Ἀπόστολος: 
Τῆς ἡμέρας˙ Δευτέρας ς΄ ἑβδομάδος Πράξεων (Πράξ. ιζ΄ 1-9).
Εὐαγγέλιον: 
Ὁμοίως· Δευτέρας ς΄ ἑβδομάδος Ἰωάννου (Ἰω. ια΄ 47-54).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου