Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, Οκτωβρίου 30, 2013

Προσευχή γιά "τέλος ἀγαθόν"

 Προσευχή γιά «τέλος ἀγαθόν»

Σύ παρέχεις τά ἀγαθά, Σωτήρ,
ἐγώ Σοί ἀνταποδίδω τά πονηρά·

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifitOKuYsFNwJUcdUUOpy0kkn3pWD2glLykSzjyPyTFt_Sa1JzmyXWofyAMp_nwX8XiZsuPLqi9F4vHt7dW_nOuGYboxgeshX9bMV4U-mAe1JQCFy2BwXCY4iNSj9cGS3fzt4jxX7Isxs/s400/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF+%CE%BC%CE%B5+%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1.jpg

μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί τῷ διεστραμμένῳ·
 δέν ζητῶ συγχώρησιν μόνον περί λόγων ἀργῶν,
ἀλλά ζητῶ παρά τῆς ἀγαθότητός Σου
 ἄφεσιν καί τῶν ἀνοσίων πράξεών μου.


 Ἐλευθέρωσόν με, Κύριε, ἀπό παντός ἔργου πονηροῦ·
πρίν μέ προφθάσῃ τό τέλος,
ὅπως εὔρω χάριν ἐνώπιόν Σου ἐν ὥρᾳ θανάτου·
διότι ἐν τῷ ἅδῃ τίς θέλει ἐξομολογηθῆ εἰς Σέ;
 

Σῶσον τήν ψυχήν μου, Κύριε ἐκ τοῦ μέλλοντος φόβου,
καί λεύκανον τόν κατασπιλωθέντα χιτῶνα μου
 διά τούς οἰκτιρμούς καί τήν ἀγαθότητά Σου·
 


ὅπως κί ἐγώ ὁ ἀνάξιος καταξιωθῶ
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν λαμπροφορῶν·
 

καί ἀφοῦ φθάσω εἰς ἀνέκφραστον χαράν εἴπω,
ἄς ᾖναι δόξα εἰς Ἐκεῖνον,
ὅστις ἐλύτρωσε ψυχήν τεθλιμμένην ἐκ στόματος λέοντος
 καί ἔθεσεν αὐτήν εἰς τρυφήν Παραδείσου.

Διότι εἰς Σέ τόν Πανάγιον Θεόν
 πρέπει δόξα εἰς πάντας τούς αἰῶνας.

 

Ἀμήν.

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...