Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

«θα κατέβει η Ρωσία σε μία εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη»

 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΚΕΥΗ
Μετά από επισήμανση αγαπητού φίλου, ξανακούσαμε το επίμαχο σημείο της ανάρτησης:
Γ. Ιωσήφ: Θα κατέβει η Ρωσία σε μία εβδομάδα στο Λουξεμβούργο... [βίντεο]
και διαπιστώσαμε ότι ο γέροντας Ιωσήφ λέει «θα κατέβει η Ρωσία σε μία εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη» και όχι στο ...Λουξεμβούργο όπως ...άκουσαν την πρώτη φορά τα γεροντικά - πρώην μουσικά, τρομάρα μου - αυτιά μου.
Δηλαδή, εμπίπτω πλέον στην περίπτωση που λέμε άλλα λέει η θεια μου, άλλα ακούν τ' αυτιά μου... 
Η αλλοιωμένη αντίληψη μπορεί να οφείλετε σε πολλούς λόγους και γι' αυτό οι άγιοι πατέρες συνιστούσαν να είμαστε επιφυλακτικοί ακόμη και σε αυτά που αντιλαμβανόμαστε, με τις αισθήσεις μας.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου