Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Χριστοφόροι και όχι ΔιαβολοφόροιΣύντομο Κήρυγμα 9/5/2015
Σάββατο 9 Μαῒου 2015 - Σύντομο Κήρυγμα του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη για την Εορτή του Αγίου Χριστοφόρου.
Παρακολουθείστε το βίντεο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου