Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Μια καθημερινή τραγωδία: Μή μέ ἀφήσετε νά πεθάνω...

Μή μέ ἀφήσετε νά πεθάνω, μή μ’ ἀφήσετε… Νά γίνω καλά καί θά εἶμαι κάθε μέρα στήν Ἐκκλησία… Προσευχηθεῖτε γιά ἐμένα… Μή μ’ ἀφήσετε νά πεθάνω…
 
Μή μέ ἀφήσετε νά πεθάνω, μή μ’ ἀφήσετε... Νά γίνω καλά καί θά εἶμαι κάθε μέρα στήν Ἐκκλησία... Προσευχηθεῖτε γιά ἐμένα... Μή μ’ ἀφήσετε νά πεθάνω...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου