Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Για στάσου, εγώ είμαι Χριστιανός!
Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (+2009) εξηγεί πώς μπορεί ο πιστός να αντισταθεί στο κακό, να ανατρέψει τις συνέπειες της αμαρτίας στην ζωή του και να φθάσει μέσω της φιλοπονίας, της υπακοής, της προσευχής και της μετάνοιας στον αγιασμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου