Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀποκαλεῖ τόν Χριστό "υἱό τοῦ Ἑωσφόρου", οἱ παπικοί ἐξυμνοῦν τόν Ἑωσφόρο καί οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας Ἡγέτες ἔφεραν τόν Πάπα στήν Ἑλλάδα καί συμπροσευχήθηκαν!!! (βίντεο & video in English with Pope Francis saying "Jesus is a man" and Catholic Mass chanting: "Flaming Lucifer, Christ is your son!")

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος
ἀποκαλεῖ τόν Χριστό "υἱό τοῦ Ἑωσφόρου",
οἱ παπικοί ἐξυμνοῦν τόν Ἑωσφόρο
καί οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας Ἡγέτες
ἔφεραν τόν Πάπα στήν Ἑλλάδα 
καί συμπροσευχήθηκαν!!!
(βίντεο & video in English with Pope Francis saying "Jesus is a man" 
and Catholic Mass chanting: 
"Flaming Lucifer, Christ is your son!") 

https://i.ytimg.com/vi/MPDs2YajSSs/hqdefault.jpg
Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ἀπό τότε πού ὑπάρχουμε, ἔχουμε ἀπό  πολύ νωρίς ἀποκαλύψει στό διαδίκτυο ὅτι ὁ Πάπας καί οἱ παπικοί ἐξυμνοῦν καί λατρεύουν τόν Ἑωσφόρο-κρυφίως καί φανερῶς-μέ δηλώσεις, χειρονομίες, σύμβολα, ἀκόμα καί μέσα στίς "Λειτουργίες" τους!

Ἄς θυμηθοῦμε μία ρωμαιοκαθολική "λειτουργική δήλωση" σέ παλαιότερη ἀνάρτησή μας ἐδῶ:
Παγκόσμιο ΣΟΚ ἀπό τήν ἐξύμνηση τοῦ... Lucifer (Ἐωσφόρου) στίς δοξολογίες τῶν παπικῶν! (βίντεο)
  
Ἄς θυμηθοῦμε καί μία "χειρονομία" ἐδῶ:
https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1419540/pope-francis-philippines.jpg

Σᾶς παρουσιάζουμε, μεταφρασμένο ἀπό ἐμᾶς, ἀπόσπασμα ἑνός μεγαλύτερου βίντεο στά ἀγγλικά, ὅπου θά δεῖτε καί θά ἀκούσετε ἀσύλληπτα καί ἀποκαρδιωτικά πράγματα νά ἐκστομίζονται καί νά συμβαίνουν. 

Βέβαια, ὡς γνωστόν, ἡ κάθε "χριστιανική" αἵρεση λατρεύει τόν πατέρα τοῦ ψεύδους τόν Διάβολο, ὅπως καί κάθε διεθνής κακοδοξία, διότι ἀλλοιώνουν καί διαστρέφουν τήν μόνη Ἀλήθεια. "Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή" (Ἰωά. 14, 6).
Ἀλλά ἀπό τό νά νομίζει κάποιος σκοτισμένος ὅτι φρονεῖ ὀρθά ἐνῶ σφάλλει, μέχρι τοῦ νά ἐξυμνεῖ καί νά λατρεύει τόν Ἑωσφόρο ἀνοιχτά καί δημόσια...ἀπέχει παρασάγκας καί δηλοῖ ὁλοφάνερα ὅτι αὐτός πού τό κάνει γνωρίζει πολύ καλά καί συνειδητά σέ ποιόν "πιστεύει", ποιόν "προωθεῖ" καί "ἀνοίγει τήν ὁδό τῆς Παγκόσμιας Θρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ"!
"Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.(Ματθ. 5, 18-20). 

Ἀκολουθεῖ βίντεο, μετάφραση καί σχολιασμός.
Φρίξτε: Ἀπό τό βίντεο μεταφράσαμε τήν ὁμιλία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου (ἀπό τό 3:40 ἕως τό 4:39), στήν ὁποία περιγράφει ἕναν ἀνθρώπινο (καί  ὄχι Θεάνθρωπο!!!) Χριστό (Ἀντίχριστο) πού ταιριάζει γάντι μέ αὐτόν πού ψάλλουν οἱ παπικοί στούς Ναούς τους, ὅπως θά ἀκούσετε, θά δεῖτε καί θά διαβάσετε ἀμέσως μετά
Λέει ὁ Πάπας Φραγκίσκος:  
"Εἶναι ὁ διαμεσολαβητής, Αὐτός πού προσεύχεται. Καί προσεύχεται στόν Θεό μαζί μέ ἐμᾶς καί πρίν ἀπό ἐμᾶς. Ὁ Ἰησοῦς μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε αὐτήν τήν σημαντική προσευχή, τήν θυσία Του, τήν ζωή Του γιά νά μᾶς σώσει, γιά νά μᾶς δικαιώσει. Εἴμαστε δεδικαιωμένοι μέσῳ Αὐτοῦ. Τώρα ἔφυγε, μά ἀκόμα προσεύχεται. Θά ρωτήσει κάποιος: "εἶναι ὁ Ἰησοῦς πνεῦμα"; Ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι πνεῦμα! Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ἔνας ἄνδρας, μέ σάρκα ἀλλά μέσα στήν δόξα"!!!
Βεβαίως δέν ἀναφέρεται στόν Θεάνθρωπο καί Ἀληθινό Χριστό καί Θεό (καί ὄχι ἄνθρωπο!). Θά ἀποκαλυφθεῖ ξεκάθαρα σέ ποιόν πραγματικά ἀναφέρεται. 
Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ψαλμῶν (ἀπό τό: 5:11 ἕως τό 7:17 καί κυρίως προσέξτε ἀπό τό 6:32 ἕως τό 7:00) ἀπό Λειτουργία σε Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, ὅπου ἐξυμνεῖται ὁ Ἑωσφόρος καί ὁ Χριστός ὡς Υἱός του!!! Σέ αὐτόν τόν "Χριστό" (Ἀντίχριστο) ἀναφέρεται λοιπόν! Βάλτε τό βίντεο στά χρονικά σημεῖα πού σᾶς παραθέτουμε (ὑπάρχει καί μετάφραση ἀπό τά Λατινικά στά Ἀγγλικά μέσα στό βίντεο) καί ἀκοῦστε το μέ τά αὐτιά σας!!!
Ὁ Ψαλμός λέει τά ἑξῆς: 
"Ὁ φλεγόμενος Ἑωσφόρος βρίσκει τήν ἀνθρωπότητα.
Λέω: Ὤ Ἑωσφόρε πού ποτέ δέν θά ἡττηθεῖς.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός σου!!!
πού θά ἐπιστρέψει ἀπό τήν κόλαση (???)
θά ρίξει τό εἰρηνικό του φῶς 
καί εἶναι ζωντανός και βασιλεύει στόν κόσμο χωρίς τέλος"!!! 
Περισσότερα σχόλια εἶναι περιττά... 


Παρόλ' αὐτά, οἱ δύο Ἀνώτεροι Ἐκκλησιαστικοί Ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, συμφωνούντων τῆς πλειοψηφίας τῶν Ἐπισκόπων Ἑλλάδας καί Κρήτης-διά τῆς ὑπογραφῆς των, διαφόρων δηλώσεών των καί τῆς σιωπῆς των- προσκάλεσαν τόν Πάπα Φραγκίσκο, καί ψευδοπροφήτη τοῦ Ἀντιχρίστου, ὡς "σωτῆρα" στήν Λέσβο καί συμπροσευχήθηκαν μαζί του μέ παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη! Ἄραγε συμπροσευχήθηκαν στόν Χριστό;...ἤ μήπως στόν "ἄνδρα Χριστό" (Ἀντίχριστο) ἤ μήπως ἀπευθείας στόν Ἑωσφόρο τοῦ βίντεο;...Ὁ Πάπας σίγουρα προσευχήθηκε στόν Ἀντίχριστο Χριστό καί στόν Ἑωσφόρο τοῦ βίντεο. Οἱ δικοί μας Ἀνώτατοι Ἐκκλησιαστικοί Ἡγέτες σέ ποιόν;..................................................
Ἐπίσης, γιά νά μήν ξεχνιόμαστε ἀπό τήν ζοφερή πραγματικότητα ἀποστασίας πού ἤδη βιώνουμε καί αὐτήν πού μᾶς περιμένει  μέ τήν ἐπερχόμενη ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (ἄν θελήσει ὁ 
Τό λογότυπο τῆς ἐπερχομένης Συνόδου
Θεός νά γίνει), οἱ Συνοδικοί, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου, θά δεχθοῦν παπικούς (καί προτεστάντες) "παρατηρητές", ἀποκλειομένου, ὅμως, τοῦ 1/4 τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων!
Τό θέατρο τοῦ παραλόγου!

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά (καί τόόόσα ἄλλα ἄλαλα καί μπάλαλα πού βιώνουμε, ἀκοῦμε καί βλέπουμε...),θρασύτατα ἐλπίζουν στήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!... Μπορεῖ καί νά κατέλθει, ἀλλά ὄχι ἀπαραίτητα ὡς λευκή περιστερά(ὅπως παρουσιάζουν καί στό λογότυπο τῆς Συνόδου). Ἐνίοτε τό Ἅγιον Πνεῦμα κατεβαίνει καί ὡς ἀστροπελέκι πού ἀστράφτει καί βροντᾶ! Τό ἀπευχόμεθα, ἀλλά τά πράγματα δέν σώζονται μαγικά, χωρίς τήν μετάνοια καί τήν καλή μας πρόθεση καί πράξη. "Σύν Ἀθηνᾶ καί χεῖρα κίνει".

Τά συμπεράσματα δικά σας. 
 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΕΠΕΙ:ΣΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΟΥ!!!
 http://eiconotechnies.com/upload/products-big/DSC_2278.png


Πηγή βίντεο (ὁλόκληρο τό βίντεο στά Ἀγγλικά): 
https://www.youtube.com/watch?v=MPDs2YajSSs&feature=share
Συντάκτης τοῦ ἄρθρου-ἐπιμέλεια-μετάφραση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου