Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

π.Ευσέβιος Βίττης!!!Τί θα συμβεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία!!!π.Ευσέβιος Βίττης!!!Τί θα συμβεί πριν από τη δευτέρα παρουσία!!!

το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου