Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Μια συγκλονιστική ομιλία του Οσίου Πορφυρίου για την ορθόδοξη πίστη και όχι μόνο

Ζούμε στην εποχή που έχουμε την ευλογία - ή κατάρα; - να ακούμε την ίδια την φωνή των σύγχρονων Αγίων μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου