Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Πατροκοσμάς: Λόγια που ηχούν σήμερα παράξενα επίκαιρα, γραμμένα πριν από περίπου 250 χρόνια..

Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω•
 καν ο ουρανός να κατεβή κάτω, καν η γη να ανεβή επάνω, 
καν όλος ο κόσμος να χαλάση,
 καθώς μέλλει να χαλάση, σήμερον,
 αύριον, να μη σας μέλη τι έχει να κάμη ο Θεός.

Το κορμί σας ας το καύσουν, 

ας το τηγανίσουν•
 τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν•
 μη σας μέλλει• 
δώσε τά τα• 
δεν είναι ιδικά σας. 
Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται.

Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορή να τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε.

Τώρα, αδελφοί μου, τι σημείον καρτερούμεν; 

Δεν καρτερούμεν άλλο παρά πότε να λάμψη ο πανάγιος Σταυρός εις τον ουρανόν περισσότερον από τον ήλιον, και να λάμψη ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός επτά φοράς περισσότερον από τον ήλιον, με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες Αγγέλους, με δόξαν θεϊκήν.

Απόσπασμα από τη Δ' Διδαχή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
 
πηγή
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου