Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΙΟΣ Τα τρία βασίλεια πριν τον αντίχριστο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου