Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Οι Προφητείες της Πόλης Ζωντανεύουν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου