Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

δεν έχει νόημα να υπάρχουμε συλλογικά ή ατομικά , αν χάσουμε την ανθρωπιά μας...


Στο παιδί πρόσφυγα θα βλέπω 
πάντα τον μικρό Χριστούλη... 

στην έγκυο με τη μαντήλα πάντα την μικρομάνα Παναγιά.... 

Οτιδήποτε άλλο ειναι στη συνείδηση μου, αίρεση χειρότερη απ του Άρειου και δαιμονισμός χειρότερος του Ιούδα....

 Όπως είχε πει ο άγιος πατριάρχης των Σέρβων Παύλος ,

 δεν έχει νόημα να υπάρχουμε συλλογικά ή ατομικά , αν 
χάσουμε την ανθρωπιά μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου