Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Άγια ...«κολλήματα»

Ένας διάκονος , που επισκεπτόταν τακτικά τον γέροντα Ιερώνυμο ήθελε να μάθει ποια πνευματικά βιβλία πρέπει να διαβάζει και γι αυτό τον ρώτησε:

-Γέροντα, πέστε  μου τι πνευματικά βιβλία να διαβάζω για να ωφελούμαι~

-Αββά Ισαάκ , απάντησε ο Γέροντας.

-Σύμφωνοι για τον αββά Ισαάκ , μού ξαναμιλήσατε και τον διάβασα. Ποιά άλλα βιβλία να διαβάζω~

-Αββά Ισαάκ, ξαναείπε ο Γέροντας.

-Ναι, αλλά θέλω κι άλλα βιβλία εκτός από τον αββά Ισαάκ.

-Αββά Ισαάκ , επανέλαβε για τρίτη φορά ο Γέροντας

Με τον τρόπο αυτό ήθελε να τονίσει την μεγάλη πνευματική  αξία που έχουν οι πνευματικοί λόγοι του αββά Ισαάκ.
(Πέτρου Μπότση,  Γέροντας Ιερώνυμος, ο ησυχαστής τής Αίγινας,Β΄έκδοση, 1993, σελ 22) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου