Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Αρχή Τριωδίου...Tο λειτουργικό βιβλίο τοποθετείται ενώπιον της εικόνας του Δεσπότου Χριστού για να το παραλάβει ο μικρότερος της αδελφότητας και να το παραδώσει στον ψάλτη. Η χρήση του θα τελειώσει το Μ.Σαββατο το βράδυ. Καλή αρχή μετανοίας... Ευλογημένη έναρξη Τριωδίου....
καπου ησυχαστικά και σωτήρια 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου