Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Ποιμαντορική Εγύκλιος Πάσχα Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

            Με την είσοδό μας εις την Αγίαν Εβδομάδα και την λαμπροφόρον Εορτήν της εκ των Νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εύχομαι σε όλους τους πιστούς της Βιβλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως υγείαν και την ευλογίαν του Νεκραναστημένου Χριστού στην Οικογένεια και τους οικείους σας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, του Οποίου γιορτάζουμε τα Πάθη, τον Σταυρόν, τον θάνατον, την ταφήν και την εκ του Ζωηφόρου Τάφου Ανάστασιν, να ευλογήσει τα έργα μας, να χαριτώσει την ζωή μας, να ανανεώσει την πίστη μας, να κατευθύνει τα βήματά μας και να μας χαρίζει την ειρήνη και την χαράν των Αποστόλων και των Μυροφόρων Γυναικών, οι οποίοι πρώτοι έλαβαν προσωπικήν πείραν του Γεγονότος της Αναστάσεως όταν συνάντησαν τον Νεκραναστημένον Χριστόν. "Το δε παρ' ημίν επιτελούμενον Πάσχα, απάντων ανθρώπων σωτήριας εστίν αίτιον, αρξάμενον από του Πρωτοπλάστου, ως έν απασίν έστι σωζόμενος και αναζωογονούμενος" (Χρυσοστ. Τ. 8.933).

            Τα Ιερά Ευαγγέλια, και οι ιεροί συγγραφείς τους, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, αφιερώνουν πολλές σελίδες των Ιερών Κειμένων τους για να περιγράψουν τα γεγονότα εκείνα που διαδραματίστηκαν εις την Ιερουσαλήμ σε κείνες τις ημέρες. Αυτά τα γεγονότα ώπλισαν τους Αγίους Αποστόλους με θάρρος και δύναμη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιον της Αναστάσεως του Κυρίου στα πέρατα του κόσμου. Αυτά τα Γεγονότα ενέπνευσαν τους Αγίους Μάρτυρες και όλον εκείνον το νέφος των Αγίων, οι οποίοι εδέχθησαν το Ευαγγέλιον της Σωτηρίας, το έκαμεν ζωή και πράξη και το παρέδωσαν στις επόμενες Γενεές, οι οποίες μέχρι σήμερον μένουν πιστές στην υπόσχεση του Χριστού προς τους Μαθητές του, "ότι ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος" (Ματθ. κεφ. 28, 20).
            Έχοντας κατά νου την δεσποτικήν υπόσχεση, οι Χριστιανοί μένουμε πιστοί μέχρι θανάτου σε Κείνον ο Οποίος είπεν ότι "Εγώ ειμι η Ανάστασις και η ζωή και η αλήθεια". Μένουμε πιστοί σε κείνα που μας επιβεβαίωσε το αψευδές στόμα του ότι "ο τρώγον μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα" (Ιωαν. κεφ. 6, 54) "Ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο" (Χρυσοστ. Τ. 8.933).
            Τα Γεγονότα που γιορτάζουμε αυτές τις Άγιες Μέρες είναι σωτήρια και αποτελούν βασικά, υπαρξιακά στοιχεία και της πρόσκαιρης και της αιώνιας ζωής μας. Γι' αυτό και ο υμνωδός της Αναστάσεως ψάλλει: "Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί· Πάσχα Κυρίου Πάσχα· εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας" (ύμνος αναστάσεως). Είναι λοιπόν τούτες οι μέρες, μέρες χαράς και ευφροσύνης, είναι μέρες που δυναμώνουν την πίστη και την ελπίδα μας εις την αγάπη του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού. Καλούμαστε λοιπόν να παραμερίσουμε από την ψυχή και από την καρδία μας τα λυπηρά που καθημερινά πολιορκούν τον βίον μας και πληγώνουν τον νουν και την ύπαρξή μας και που μας δηλητηριάζουν από την απογοήτευση και την απελπισία, γιατί βλέπουμε γύρω μας μεγάλες αδικίες, ακούομεν ιαχές πολέμων και βιβλικών καταστροφών σε όλον σχεδόν τον πλανήτη μας. Βλέπουμε ανθρώπους να πεινούν και να διώκονται και να θανατώνονται για την πίστη τους στον Χριστό. Διαπιστώνουμε επίσης την αδιαφορία και αμέλεια των Αρχόντων της γης για τους αδυνάτους και τους ελάχιστους αδελφούς μας. Όλα αυτά μας λυπούν και μας πληγώνουν και πολλές φορές ψυχραίνουν και την πίστη μας και την αγάπη μας για τους άλλους, τους αδελφούς μας για τους οποίους - όπως και για μας - απέθανε πάνω στον Σταυρό, σαν κακούργος, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Λησμονούμεν ότι ο Χριστός ήλθε στο κόσμο ντυμένος την ανθρώπινη φύση με όλα τα "βαρίδια" και τα αμέτρητα αμαρτήματα της. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι καρπός της θείας αγάπης, η οποία "πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει" (Α΄ Κορ., κεφ. 13, 7-8).
            Μιμούμενοι, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, το παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οφείλουμε να καλλιεργούμε μέσα μας και γύρω μας το πνεύμα της θυσίας και της προσφοράς και της αγάπης για τους αδελφούς μας, τους "εγγύς και τους μακράν". Να τους μνημονεύουμε στη δημόσια και κατ' ιδίαν προσευχή μας, να τους συντρέχουμε με την έμπρακτον και ενεργουμένην αγάπη και φιλανθρωπίαν μας. Αυτά έπραττεν ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο οποίος κατά την επίγεια ζωή του "Περιήγεν όλην την Γαλλιλαίαν, κηρύσσων το Ευαγγέλιον και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ" (Ματθ. Κεφ. 4, 23).
            Έχοντες το ιερό προνόμιο και την χαράν να εορτάζομεν και φέτος την "Εορτήν των Εορτών", σας συμβουλεύουμε πατρικά να μεταβείτε οικογενειακώς στον Ορθόδοξο Ναό της Περιοχής σας να εκκλησιαστείτε, να προσευχηθείτε, να κοινωνήσετε των Αχράντων Μυστηρίων, να συγχωρήσετε εαυτούς και αλλήλους, να λάβετε το άγιον "φως εκ του Ανεσπέρου Φωτός", και να δοξάσετε ιεροπρεπώς τον Κύριον ημών Ιησούν Ιησούν Χριστόν, τον "αναστάντα εκ νεκρών". Από βάθους δε καρδίας να τον παρακαλέσετε να μείνει μαζί μας, "μείνον μεθ' ημών" σε όλη την διάρκεια της επίγειας ζωής μας, "Πάντα δε τον χρόνον εν απλότητι και ειλικρινεία ζώντες" (Χρυσοστ. Τ. 8.944), για να μας ευλογεί, να μας αγιάζει και να θεραπεύσει τα τραύματα της ψυχής και του σώματός μας. Αυτού η δόξα και το κράτος και το άπειρον έλεος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιον Πάσχα, Μάϊος 2016
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων &
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 βράδυ κατά την Ιερά Ακολουθία του Επιταφίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου