Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Πασχαλινή Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου