Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΜΜΕ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΣΧΑ)
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΜΜΕ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΣΧΑ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου